Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Bratislava Nova

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Bratislava Bartoňova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Björnsonova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Bohúňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Brečtanová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Broskyňová 811 03 Bratislava 1
Bratislava Bršlenová 841 08 Bratislava 49
Bratislava Bučinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Cabanova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Cezmínová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Cyklámenová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Čečinová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Čerešňová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Červeňova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Čulenova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Ďatelinová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Devätinová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava 49 1452
Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava 49 1425,7061
Bratislava Domiciánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Donovalova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Drieňová 821 02 Bratislava 2 pár. č. 34-38; číslo 37
Bratislava Drieňová 821 03 Bratislava 2 nepár.č. 7, 11-25,11/A; pár. č.16-24;
Bratislava Drieňová 821 01 Bratislava 2 nepár. č.1-5, 9, 27-35; čísla 14, 1/A - 1/N
Bratislava Edisonova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Einsteinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Fedinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Gagarinova 821 05 Bratislava 2 párne č. 2-14
Bratislava Gagarinova 821 03 Bratislava 2 nepárne č. 7/B, 9-21
Bratislava Gagarinova 821 01 Bratislava 2 nepárne č. 1-7
Bratislava Gaštanová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Georgínová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Gercenova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Goláňova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Haanova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Hadriánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Haydnova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Hroboňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Hroznová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Chrenová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Iľjušinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Jabloňová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Jaseňová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Jazmínová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Jonatánová 821 06 Bratislava 214 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20
Bratislava Jungmannova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Júnová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Kalinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kempelenova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Klenová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Koreňová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kosodrevinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Krmanova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Krušpánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kukučínova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Ľanová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Leknová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Lipovinová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Majoránová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Malinová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Mudroňova 811 03 Bratislava 1 nepár.č. 47-89, 85/A; pár.č. 4,6,46-92,64/A
Bratislava Mudroňova 811 01 Bratislava 1 nepár.č. 3-45; pár.č. 8-44,10/A,11/A
Bratislava Mudroňova 811 04 Bratislava 1 nepár. č. 93-101, 101/A,B
Bratislava Nová 831 03 Bratislava 3
Bratislava Nová Bellova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Nová hora 831 06 Bratislava 35
Bratislava Nová Rožňavská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Novackého 841 04 Bratislava 4
Bratislava Orgovánová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Ostružinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Palinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Platanová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Považanova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Prešernova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Pribinova 811 09 Bratislava 1 pár.č. 2-22A, 26-30; č.1,3,7;
Bratislava Pribinova 811 09 Bratislava 1 nepár.č.17-21,25
Bratislava Pribinova 821 09 Bratislava 2 č. 24,32
Bratislava Puškinova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Rašelinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Romanova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Röntgenova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Rozmarínová 821 04 Bratislava 2
Bratislava Rubínová 831 52 Bratislava 35 2 až 54
Bratislava Rubínová 831 52 Bratislava 35 5,7
Bratislava Rubinsteinova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Semianova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Smetanova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Socháňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Sosnová 851 01 Bratislava 5
Bratislava Stará Klenová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Strminová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Šafránová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Štetinova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Tomanova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Trajánova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Tramínová 831 52 Bratislava 35
Bratislava Treskoňova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Tŕňová 821 04 Bratislava 2
Bratislava Tulipánová 841 01 Bratislava 42
Bratislava Turbínova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Tymiánová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Uránová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Valentiniánova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Vavrínova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Viktorínova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Višňová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Vretenová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Wilsonova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Zeleninová 851 10 Bratislava 59
get posts with facebook hashtag in json format