Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Bratislava

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Bratislava 1. mája 841 07 Bratislava 49
Bratislava 29. augusta 811 09 Bratislava 1 párne č. 28-38, 32/A,B, 28/C,D, 38/A-C
Bratislava 29. augusta 811 09 Bratislava 1 nepár.č. 9-23, 11/B,C, 15/E,F;
Bratislava 29. augusta 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1-5; pár. č. 2-6
Bratislava 29. augusta 811 08 Bratislava 1 čísla 7, 8, 10, 18, 20
Bratislava 8. mája 821 06 Bratislava 214
Bratislava Adámiho 841 05 Bratislava 4
Bratislava Agátová 841 01 Bratislava 42
Bratislava Ágösta Sotéra 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ahoj 831 02 Bratislava 3
Bratislava Albánska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Albína Brunovského 841 05 Bratislava 4
Bratislava Albrechtova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Alejová 821 09 Bratislava 2
Bratislava Alešova 821 09 Bratislava 2
Bratislava Alibernetová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Alstrova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Alviano 831 07 Bratislava 36 13
Bratislava Alžbetínska 811 09 Bratislava 1
Bratislava Alžbety Gwerkovej 851 04 Bratislava 5
Bratislava Amarelková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Ambroseho 851 02 Bratislava 5
Bratislava Ambrova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Ambrušova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Americká 831 02 Bratislava 3
Bratislava Americké námestie 811 08 Bratislava 1 číslo 3
Bratislava Americké námestie 811 07 Bratislava 1 číslo 1
Bratislava Amurská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Andreja Mráza 821 03 Bratislava 2
Bratislava Andreja Plávku 811 06 Bratislava 1
Bratislava Andrusovova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Anenská 811 07 Bratislava 1 číslo 4
Bratislava Anenská 811 05 Bratislava 1 čísla 1, 3
Bratislava Anízová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Antická 851 10 Bratislava 59
Bratislava Antolská 851 07 Bratislava 5
Bratislava Antona Floreka 841 06 Bratislava 48
Bratislava Arménska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Astronomická 821 02 Bratislava 2
Bratislava Astrová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Attidova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Augustína Murína 831 53 Bratislava 35
Bratislava Auréliova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Avarská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Azalková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Azovská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Azúrová 851 07 Bratislava 5
Bratislava Babuškova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Bagarova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Báger 830 06 Bratislava 36
Bratislava Bahniatková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bachova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Bajkalská 821 09 Bratislava 2 párne čísla 22-28, 22/A
Bratislava Bajkalská 821 08 Bratislava 2 párne čísla 2,2/A, 4, 10, 12/A,B,C, 18,18/A,2
Bratislava Bajkalská 831 04 Bratislava 3 nepárne čísla 1-9, 9/A,B, 5/A,B,C
Bratislava Bajkalská 821 05 Bratislava 2 nepár. čísla 27-43, číslo 30
Bratislava Bajkalská 821 01 Bratislava 2 nepár. č. 21-25, 23/A,B, 25/A, 29/A,B,C,D,E,F
Bratislava Bajkalská 821 02 Bratislava 2 nepár. č. 11-19, 13/A, 19/A
Bratislava Bajzova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Bakošova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Balkánska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Baltská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bancíkovej 821 03 Bratislava 2
Bratislava Banícka 811 04 Bratislava 1
Bratislava Baničova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Baníkova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Banskobystrická 811 06 Bratislava 1
Bratislava Banšelova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Barancová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Bardejovská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Bárdošova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Barónka 831 06 Bratislava 35
Bratislava Bartókova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Bartoňova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Bartoškova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Baštová 811 03 Bratislava 1
Bratislava Batkova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Bazalková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bazová 821 08 Bratislava 2
Bratislava Bazovského 841 01 Bratislava 42
Bratislava Bažantia 821 05 Bratislava 2
Bratislava Bažantnicová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Beblavého 811 01 Bratislava 1
Bratislava Bebravská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Beckovská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Bedľová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Begóniová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Belániková 841 04 Bratislava 4
Bratislava Belehradská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Belianska 831 01 Bratislava 37
Bratislava Belinského 851 01 Bratislava 5
Bratislava Bellova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Belopotockého 811 05 Bratislava 1
Bratislava Beňadická 851 06 Bratislava 5
Bratislava Bencúrova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Benediktiho 811 05 Bratislava 1
Bratislava Beniakova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Beňovského 841 01 Bratislava 42
Bratislava Bernolákova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Beskydská 811 05 Bratislava 1
Bratislava Betliarska 851 07 Bratislava 5
Bratislava Bezekova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Bezručova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Béžová 851 07 Bratislava 5
Bratislava Biela 811 01 Bratislava 1
Bratislava Bielkova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Bieloruská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Bilíkova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Biskupická 821 06 Bratislava 214
Bratislava Björnsonova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Blagoevova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Blatnická 831 02 Bratislava 3
Bratislava Blatúchová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bleduľová 841 08 Bratislava 49
Bratislava Blumentálska 811 07 Bratislava 1
Bratislava Blyskáčová 841 05 Bratislava 4
Bratislava Bobuľová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Bočná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Bodliaková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bodrocká 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bodvianska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bohrova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Bohúňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Bojnická 831 04 Bratislava 3
Bratislava Borágová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Borekova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Borievková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Borinská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Borodáčova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Borovicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Borská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Bosákova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Boskovičova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Bošániho 841 01 Bratislava 42
Bratislava Botanická 841 04 Bratislava 4
Bratislava Bottova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Boženy Němcovej 811 04 Bratislava 1
Bratislava Bôrik 811 02 Bratislava 1
Bratislava Bradáčova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Bradlianska 811 03 Bratislava 1
Bratislava Brančská 851 05 Bratislava 5
Bratislava Bratislava - Rača 831 06 Bratislava 35 záhradkárska oblasť č. 9213
Bratislava Bratislavská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Bratská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Brečtanová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Brestová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Brezová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Brezovská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Brežná 841 07 Bratislava 49
Bratislava Bridlicová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Briežky 831 02 Bratislava 3
Bratislava Brigádnická 841 10 Bratislava 49
Bratislava Brižitská 841 01 Bratislava 42
Bratislava Brnianska 811 04 Bratislava 1
Bratislava Brodná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Brodská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Brokolicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Bronzová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Broskyňová 811 03 Bratislava 1
Bratislava Bršlenová 841 08 Bratislava 49
Bratislava Brumovická 841 06 Bratislava 48
Bratislava Brusnicová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Břeclavská 811 04 Bratislava 1
Bratislava Bučinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Budatínska 851 06 Bratislava 5 pár.č. 10, 12, 16-20, 34/A,B, 34,36;č.59,53/B
Bratislava Budatínska 851 06 Bratislava 5 nepár.č. 33-37,41,43,47-55,57/A,B, 59/A,61-81
Bratislava Budatínska 851 05 Bratislava 5 nepár. č.1-31, 27/V
Bratislava Búdkova cesta 811 04 Bratislava 1
Bratislava Budovateľská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Budyšínska 831 02 Bratislava 3 pár.č. 32-38
Bratislava Budyšínska 831 03 Bratislava 3 nepár.č. 1-5; pár. č. 2-22, 2/A, 10/A, 12/A
Bratislava Bujnáková 841 01 Bratislava 42
Bratislava Buková 811 02 Bratislava 1
Bratislava Bukovinská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Bukureštská 811 04 Bratislava 1
Bratislava Bulharská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Bulíkova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Bullova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Burgundská 831 52 Bratislava 35
Bratislava Buzalkova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Bylinková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Bystrého 821 03 Bratislava 2
Bratislava Bystrická 841 07 Bratislava 49
Bratislava Bystrické sady 841 06 Bratislava 48
Bratislava Bzovícka 851 07 Bratislava 5
Bratislava Cabanova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Cablkova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Cádrova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Cesta mládeže 831 01 Bratislava 37 pár.č. 4, 6, 10-16
Bratislava Cesta mládeže 831 01 Bratislava 37 čísla 1, 5
Bratislava Cesta na Červený most 841 04 Bratislava 4 číslo 3
Bratislava Cesta na Červený most 811 04 Bratislava 1 č. 1, pár. č. 4-10
Bratislava Cesta na Kamzík 831 01 Bratislava 37
Bratislava Cesta na Klanec 841 03 Bratislava 42
Bratislava Cesta na Senec 821 04 Bratislava 2
Bratislava Cezmínová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Cígeľská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Cikkerova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Cintorínska 811 08 Bratislava 1
Bratislava Cintulova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Colnícka 851 10 Bratislava 59
Bratislava Cukrová 811 08 Bratislava 1
Bratislava Cyklámenová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Cyprichova 831 53 Bratislava 35 pár. čísla 24-92
Bratislava Cyprichova 831 54 Bratislava 35 pár. čísla 2-22; čísla 1, 3
Bratislava Cyrilova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Čachtická 831 06 Bratislava 35
Bratislava Čajakova 831 01 Bratislava 37 nepár. č. 35-45; pár. č. 26-36
Bratislava Čajakova 811 05 Bratislava 1 nepár. č. 1-29; pár. č. 6-24
Bratislava Čajkovského 811 04 Bratislava 1
Bratislava Čakanková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Čaklovská 821 02 Bratislava 2
Bratislava Čalovská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Čapajevova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Čapkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Čárskeho 841 04 Bratislava 4
Bratislava Čavojského 841 04 Bratislava 4
Bratislava Čečinová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Čelakovského 811 03 Bratislava 1
Bratislava Čerencová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Čerešňová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Čerešňový sad 841 06 Bratislava 48
Bratislava Černicová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Černockého 831 51 Bratislava 35 nepár.č. 13-17
Bratislava Černockého 831 53 Bratislava 35 nepár. č. 1-11; pár. č. 2-6
Bratislava Černyševského 851 01 Bratislava 5
Bratislava Červená 831 06 Bratislava 35
Bratislava Červeňákova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Červeňova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Česká 831 03 Bratislava 3
Bratislava Československých par 831 03 Bratislava 3
Bratislava Československých tan 841 06 Bratislava 48
Bratislava Čiernohorská 841 01 Bratislava 42
Bratislava Čiernovodská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Čierny chodník 831 07 Bratislava 36
Bratislava ČIERNY LES 821 07 Bratislava 214 Ružinov
Bratislava Čiližská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Čipkárska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Čmelíkova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Čmeľovec 811 02 Bratislava 1
Bratislava Čremchová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Čučoriedková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Čulenova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Daliborovo námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Damborského 841 01 Bratislava 42
Bratislava Dankovského 811 03 Bratislava 1
Bratislava Dargovská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Ďatelinová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Daxnerovo námestie 821 08 Bratislava 2
Bratislava Delená 841 07 Bratislava 49
Bratislava Delená cesta 841 10 Bratislava 49
Bratislava Demänovská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Desiata 831 01 Bratislava 37
Bratislava Detvianska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Devätinová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Deviata 831 01 Bratislava 37
Bratislava Devín 841 10 Bratislava 49 2279
Bratislava Devínska cesta 841 04 Bratislava 4 nepár. č. 1, 7-25; pár. č. 4-38, 68, 90-120
Bratislava Devínska cesta 841 10 Bratislava 49 čísla 1, 2, 3, 122
Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava 49 1452
Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava 49 1425,7061
Bratislava Devínske jazero 841 07 Bratislava 49
Bratislava Diamantová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Dlhá 851 10 Bratislava 59
Bratislava Dlhé diely I. 841 04 Bratislava 4
Bratislava Dlhé diely II. 841 04 Bratislava 4
Bratislava Dlhé diely III. 841 04 Bratislava 4
Bratislava Dneperská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Dobrovičova 811 02 Bratislava 1 nepár. č. 1-9; čísla 2, 4,16
Bratislava Dobrovičova 811 09 Bratislava 1 nepár. č. 11-17; pár. č. 6-14
Bratislava Dobrovského 811 08 Bratislava 1
Bratislava Dobšinského 811 05 Bratislava 1
Bratislava Dohnalova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Dohnányho 821 08 Bratislava 2
Bratislava Doležalova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Dolichénska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Dolná 811 04 Bratislava 1
Bratislava Dolné Koruny 841 10 Bratislava 49
Bratislava Dolnokorunská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Dolnozemská cesta 851 04 Bratislava 5
Bratislava Domašská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Domiciánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Domkárska 821 05 Bratislava 2
Bratislava Domové role 821 05 Bratislava 2
Bratislava Donnerova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Donovalova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Donská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Dopravná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Dorastenecká 831 07 Bratislava 36
Bratislava Dostojevského rad 811 09 Bratislava 1
Bratislava Dr. Vladimíra Clemen 821 02 Bratislava 2
Bratislava Dražická 841 01 Bratislava 42
Bratislava Drevená 811 06 Bratislava 1
Bratislava Drieňová 821 02 Bratislava 2 pár. č. 34-38; číslo 37
Bratislava Drieňová 821 03 Bratislava 2 nepár.č. 7, 11-25,11/A; pár. č.16-24;
Bratislava Drieňová 821 01 Bratislava 2 nepár. č.1-5, 9, 27-35; čísla 14, 1/A - 1/N
Bratislava Drobného 841 01 Bratislava 42
Bratislava Drotárska cesta 811 02 Bratislava 1 pár.č. 2-40, 46, 48, 80, 90-106, 6/A
Bratislava Drotárska cesta 811 02 Bratislava 1 nepár.č.7-45, 53-59,109, 111, 19/A,B, 21/A;
Bratislava Drotárska cesta 811 04 Bratislava 1 nepár. č.1-5
Bratislava Drozdová 831 06 Bratislava 35
Bratislava Druhá 831 01 Bratislava 37
Bratislava Druidská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Družicová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Družobná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Družstevná 831 04 Bratislava 3
Bratislava Dubnická 851 02 Bratislava 5
Bratislava Dubová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Dúbravčická 841 02 Bratislava 42
Bratislava Dúbravka 841 01 Bratislava 42 5722
Bratislava Dúbravská cesta 841 04 Bratislava 4
Bratislava Dudova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Dudvážska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Dulovo námestie 821 09 Bratislava 2 nepár.č. 1, 7-13, 5/A; pár.č. 6-14
Bratislava Dulovo námestie 821 08 Bratislava 2 č. 3, 5; pár. č. 2, 4, 2/A,4/A,B
Bratislava Ďumbierska 831 01 Bratislava 37
Bratislava Dunajská 811 08 Bratislava 1
Bratislava Ďurgalova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Dvanásta 831 01 Bratislava 37
Bratislava Dvojkrížna 821 06 Bratislava 214 nepár.č. 45-49, 55, 59; číslo 28
Bratislava Dvojkrížna 821 07 Bratislava 214 čísla 3,5, 9; pár.č.2-6
Bratislava Dvořákovo nábrežie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Edisonova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Egrešová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Einsteinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Eisnerova 841 07 Bratislava 49
Bratislava Elektrárenská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Estónska 821 06 Bratislava 214 nepár.č.1-7, 1/A, 3/A; pár.č. 2-60
Bratislava Estónska 821 07 Bratislava 214 nepár.č. 11-27, 43-51,13/A
Bratislava Suchoňa 811 02 Bratislava 1
Bratislava Exnárova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Fadruszova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Fajnorovo nábrežie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Fándlyho 811 03 Bratislava 1
Bratislava Farebná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Farská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Farského 851 01 Bratislava 5
Bratislava Fazuľová 811 07 Bratislava 1
Bratislava Fedákova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Fedinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Ferdiša Kostku 841 05 Bratislava 4 1
Bratislava Ferienčíkova 811 08 Bratislava 1
Bratislava Fialkové údolie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Fialová 851 07 Bratislava 5
Bratislava Fibichova 821 05 Bratislava 2
Bratislava Figová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Fikusová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Filiálne nádražie 831 04 Bratislava 3
Bratislava Firmova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Fláviovská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Flöglova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Floriánske námestie 811 07 Bratislava 1
Bratislava Fongová 831 06 Bratislava 35
Bratislava Fraňa Kráľa 811 05 Bratislava 1
Bratislava Francisciho 811 08 Bratislava 1
Bratislava Francúzskych partizá 811 04 Bratislava 1
Bratislava Frankovská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Františka Schmuckera 851 10 Bratislava 59
Bratislava Františkánska 811 01 Bratislava 1
Bratislava Františkánske námest 811 01 Bratislava 1
Bratislava Furdekova 851 03 Bratislava 5 párne č. 2-14
Bratislava Furdekova 851 04 Bratislava 5 nepárne č. 1-25, čísla 16, 50
Bratislava Furmanská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Furmintská 831 52 Bratislava 35
Bratislava Gabčíkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Gagarinova 821 05 Bratislava 2 párne č. 2-14
Bratislava Gagarinova 821 03 Bratislava 2 nepárne č. 7/B, 9-21
Bratislava Gagarinova 821 01 Bratislava 2 nepárne č. 1-7
Bratislava Gajarská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Gajc 821 06 Bratislava 214
Bratislava Gajova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Galaktická 821 02 Bratislava 2
Bratislava Galandova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Galbavého 841 01 Bratislava 42
Bratislava Gallayova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Gallova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Galvaniho 821 04 Bratislava 2
Bratislava Gašparíkova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Gaštanová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Gavlovičova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Gbelská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Gelnická 831 06 Bratislava 35
Bratislava Gemerská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Geologická 821 06 Bratislava 214
Bratislava Georgínová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Gercenova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Gerulatská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Gessayova 851 03 Bratislava 5
Bratislava Gettingova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Glavica 840 09 Bratislava 49
Bratislava Godrova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Gogoľova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Goláňova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Gondova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Goralská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Gorazdova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Gorkého 811 01 Bratislava 1
Bratislava Gregorovej 821 03 Bratislava 2
Bratislava Gronárska 841 10 Bratislava 49
Bratislava Grösslingova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Gruzínska 821 05 Bratislava 2
Bratislava Gunduličova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Guothova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Gusevova 821 09 Bratislava 2
Bratislava Haanova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Haburská 821 01 Bratislava 2
Bratislava Hadia cesta 841 10 Bratislava 49
Bratislava Hadriánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Hagarova 831 51 Bratislava 35 nepárne č. 9-21; pár.č. 2-6
Bratislava Hagarova 831 52 Bratislava 35 nepárne č. 1-5
Bratislava Hájová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Hájovňa 841 10 Bratislava 49
Bratislava Halašova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Hálkova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Hálova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Hamuliakova 821 09 Bratislava 2
Bratislava Hanácka 821 04 Bratislava 2
Bratislava Handlovská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Hanulova 841 02 Bratislava 42 nepár.č. 13-35, 5/C,D, 44
Bratislava Hanulova 841 01 Bratislava 42 nepár.č 1-11, 5/A,B, 7/A; pár.č. 2-8
Bratislava Hany Meličkovej 841 05 Bratislava 4
Bratislava Hargašova 841 06 Bratislava 48
Bratislava Harmanecká 851 01 Bratislava 5
Bratislava Harmincova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Hasičská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Hattalova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Havelkova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Havlíčkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Havrania 811 04 Bratislava 1
Bratislava Haydnova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Hečkova 831 51 Bratislava 35
Bratislava Herlianska 821 02 Bratislava 2 pár.č. 2-16; čísla 1,3
Bratislava Herlianska 821 03 Bratislava 2 pár. č. 18-36; čísla 5,9,13,15,31-49
Bratislava Heydukova 811 08 Bratislava 1
Bratislava Heyrovského 841 03 Bratislava 42
Bratislava Hlaváčikova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Hlavatého 811 03 Bratislava 1
Bratislava Hlavná 831 01 Bratislava 37
Bratislava Hlavné námestie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Hlbinná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Hlboká cesta 811 04 Bratislava 1 pár.č.2-22; čísla 1,3,9
Bratislava Hlboká cesta 811 05 Bratislava 1 čísla 5,7
Bratislava Hlinícka 831 52 Bratislava 35 1,2,4,6,8,10,12,14,2A,2B
Bratislava Hlinícka 831 54 Bratislava 35 3
Bratislava Hlivová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Hlohová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hlučínska 831 03 Bratislava 3
Bratislava Hnilecká 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hodálova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Hodonínska 841 03 Bratislava 42 nepár.č.1-5, 1/A,11; pár.č.2,6,14,16, 30-42,
Bratislava Hodonínska 840 02 Bratislava 42 č. 44
Bratislava Hodonínska 841 03 Bratislava 42 č. 36/A,B, 25
Bratislava Hodžovo námestie 811 06 Bratislava 1 č. 1/A
Bratislava Holekova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Holíčska 851 05 Bratislava 5
Bratislava Hollého 811 08 Bratislava 1
Bratislava Holubyho 811 03 Bratislava 1
Bratislava Homolova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Hontianska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Horárska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Horcová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Horčičná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Horná 831 52 Bratislava 35
Bratislava Horná Vančurová 831 01 Bratislava 37 6 až 53,6A,6B,21B,45A,29/C
Bratislava Hornádska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Horné Židiny 830 00 Bratislava 3
Bratislava Horská 831 02 Bratislava 3 nepár.č. 1-5, 11; pár.č. 2-20; 30, 32
Bratislava Horská 831 52 Bratislava 35 č.60, 9, 9/A, 11/A-G, 13/A-G
Bratislava Horská 831 02 Bratislava 3 č. 7,15,23,29, 35/A
Bratislava Hospodárska 831 07 Bratislava 36
Bratislava Hrabový chodník 831 01 Bratislava 37
Bratislava Hrad 811 01 Bratislava 1 areál
Bratislava Hradištná 841 07 Bratislava 49
Bratislava Hradná 841 10 Bratislava 49
Bratislava Hradné údolie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Hradská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hrachová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Hraničiarska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Hraničiarska 851 03 Bratislava 5
Bratislava Hraničná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Hraničný priechod-Ču 850 09 Bratislava 59
Bratislava Hrdličkova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Hrebendova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Hríbová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Hriňovská 811 02 Bratislava 1
Bratislava Hrobákova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Hrobárska 851 01 Bratislava 5
Bratislava Hroboňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Hronska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hroznová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Hrušková 831 06 Bratislava 35
Bratislava Hruškový sad 841 06 Bratislava 48
Bratislava Hrušovská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hubeného 831 53 Bratislava 35 nepár.č. 1-25; pár.č. 4-62
Bratislava Hubeného 831 54 Bratislava 35 číslo 2
Bratislava Hudecova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Humenské námestie 851 07 Bratislava 5
Bratislava Hummelova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Hurbanovo námestie 811 03 Bratislava 1 nepár.č. 5-9; pár.č. 6-10
Bratislava Hurbanovo námestie 811 06 Bratislava 1 čísla 1,3
Bratislava Husova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Húščavova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Hutnícka 841 10 Bratislava 49
Bratislava Hviezdicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hviezdna 821 06 Bratislava 214
Bratislava Hviezdoslavova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Hviezdoslavovo námes 811 02 Bratislava 1
Bratislava Hyacintová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Hybešova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Hydinárska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Hýrošova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Chalupkova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Charkovská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Chemická 831 04 Bratislava 3
Bratislava Chladná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Chlumeckého 821 03 Bratislava 2
Bratislava Chmeľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Chorvátska 811 08 Bratislava 1 pár.č. 2-12
Bratislava Chorvátska 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1-5
Bratislava Chotárna 851 10 Bratislava 59
Bratislava Chrasťová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Chrenová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Chrobákova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Iberková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ibišteková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ihličnatá 821 07 Bratislava 214
Bratislava Ihrisková 831 06 Bratislava 35
Bratislava Iľjušinova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Ilkovičova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Ílová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Ilýrska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Imelová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Imricha Karvaša 811 07 Bratislava 1
Bratislava Inovecká 811 01 Bratislava 1 nepár.č. 1-5; pár.č. 2-6, 10
Bratislava Inovecká 811 03 Bratislava 1 číslo 8
Bratislava Ipeľská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Irisová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Irkutská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Iršajská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Iskerníková 841 05 Bratislava 4
Bratislava Istrijská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Ivana Blazeviča 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ivana Bukovčana 841 08 Bratislava 49
Bratislava Ivana Horvátha 821 03 Bratislava 2
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 7,10,12,13,14,16,17,18,19,23,25,26,27,28,30,31,32,41
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 43 až 69,8A,10A,10C,22A,27A
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 1,3,1A,11,15,21,22
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 1/4356
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 34
Bratislava Ivanská cesta 821 04 Bratislava 2 8
Bratislava Jabloňová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Jabloňový sad 841 06 Bratislava 48
Bratislava Jačmenná 831 07 Bratislava 36
Bratislava Jadranská 841 01 Bratislava 42
Bratislava Jadrová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Jahodová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jakabova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Jakubíkova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jakubovo námestie 811 09 Bratislava 1
Bratislava Jakubská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Jalovcová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jamnického 841 05 Bratislava 4
Bratislava Jána Dekana 851 10 Bratislava 59
Bratislava Jána Jonáša 841 08 Bratislava 49
Bratislava Jána Poničana 841 08 Bratislava 49
Bratislava Jána Raka 841 06 Bratislava 48
Bratislava Jána Smreka 841 08 Bratislava 49
Bratislava Jána Stanislava 841 05 Bratislava 4
Bratislava Jána Valašťana Dolinského 841 01 Bratislava 42 1
Bratislava Janáčkova 811 08 Bratislava 1
Bratislava Jančova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Janíkove role 851 01 Bratislava 5
Bratislava Janka Alexyho 841 01 Bratislava 42
Bratislava Janka Kráľa 821 06 Bratislava 214
Bratislava Jankolova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Jánošíkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Jánoškova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Janotova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Jánska 811 07 Bratislava 1
Bratislava Janšákova 841 07 Bratislava 49
Bratislava Jantárová 851 10 Bratislava 59 nepár.č. 3-47; pár.č. 2-46
Bratislava Jantárová 850 09 Bratislava 59 č.48, 48/A
Bratislava Jantárová cesta 851 06 Bratislava 5
Bratislava Jarabinková 821 09 Bratislava 2
Bratislava Jarná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Jaroslavova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Jarošova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Jasencová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Jaseňová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Jaskový rad 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jasná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Jasovská 851 07 Bratislava 5
Bratislava Jastrabia 821 05 Bratislava 2
Bratislava Jašíkova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Javorinská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Javorová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Jazdecká 831 03 Bratislava 3
Bratislava Jazerná 851 10 Bratislava 59
Bratislava Jazmínová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Jedenásta 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jedlíkova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Jedľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Jégého 821 08 Bratislava 2
Bratislava Jegeneš 821 06 Bratislava 214
Bratislava Jegnešská 821 06 Bratislava 214 2,4
Bratislava Jelačičova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Jelenia 811 05 Bratislava 1
Bratislava Jelšová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jeséniova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Jesenná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Jesenského 811 02 Bratislava 1
Bratislava Jesienková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Jiráskova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Jiskrova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Jókaiho 821 06 Bratislava 214
Bratislava Jonatánová 821 06 Bratislava 214 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20
Bratislava Jozefa Cígera Hronského 831 02 Bratislava 3 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Bratislava Jozefa Krónera 811 05 Bratislava 1
Bratislava Jozefa Mikisitsa 851 10 Bratislava 59
Bratislava Jozefa Vachovského 841 06 Bratislava 48
Bratislava Jozefská 811 06 Bratislava 1
Bratislava Júlová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Junácka 831 04 Bratislava 3
Bratislava Jungmannova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Júnová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Juraja Hronca 841 02 Bratislava 42
Bratislava Jurigovo námestie 841 04 Bratislava 4
Bratislava Jurkovičova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Jurovského 811 02 Bratislava 1
Bratislava Jurská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Justičná 811 07 Bratislava 1
Bratislava K horánskej studni 841 01 Bratislava 42 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,2A,20,22,24,26
Bratislava K lomu 811 04 Bratislava 1
Bratislava K pasienkom 851 10 Bratislava 59
Bratislava K Železnej studienke 811 04 Bratislava 1
Bratislava Kadnárova 831 55 Bratislava 35 pár.č. 94-100
Bratislava Kadnárova 831 53 Bratislava 35 pár.č. 6-40
Bratislava Kadnárova 831 06 Bratislava 35 pár. č. 102-108; nepár. č.83-89,95-99
Bratislava Kadnárova 831 51 Bratislava 35 nepár.č. 27-73; pár.č. 42-88
Bratislava Kadnárova 831 52 Bratislava 35 nepár.č. 1, 7-25; čísla 2,4
Bratislava Kafendova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Kajerka 841 01 Bratislava 42
Bratislava Kalinčiakova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Kalinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kalištná 841 07 Bratislava 49
Bratislava Kaméliová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kamenárska 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kamenné námestie 811 08 Bratislava 1
Bratislava Kamilková 831 06 Bratislava 35 nepár.č. 1-5, 9-23; pár.č. 2-8, 12
Bratislava Kamilková 830 05 Bratislava 35 č. 7
Bratislava Kamzík 830 07 Bratislava 37
Bratislava Kananefatská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kapicova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kapitulská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Kapitulský dvor 851 07 Bratislava 5
Bratislava Kaplinská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Kapsohradská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Kapucínska 811 03 Bratislava 1
Bratislava Kapušianska 821 02 Bratislava 2
Bratislava Karadžičova 821 08 Bratislava 2 pár.č. 6-16, 8/A
Bratislava Karadžičova 811 07 Bratislava 1 nepár. č. 35-57
Bratislava Karadžičova 811 08 Bratislava 1 nepár. č. 23-33
Bratislava Karadžičova 811 09 Bratislava 1 nepár. č. 1-17
Bratislava Karloveská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Karloveské rameno 841 04 Bratislava 4
Bratislava Karola Adlera 841 02 Bratislava 42
Bratislava Karpatská 811 05 Bratislava 1
Bratislava Karpatské námestie 831 06 Bratislava 35
Bratislava Kašmírska 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kaštieľska 821 05 Bratislava 2 3 až 41
Bratislava Kataríny Brúderovej 831 07 Bratislava 36
Bratislava Kaukazská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kavyľová 841 10 Bratislava 49 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30
Bratislava Kazanská 821 06 Bratislava 214 pár.č. 2-32, 44-58
Bratislava Kazanská 821 06 Bratislava 214 nepár.č. 3,3/A, 5-11, 5/A,B, 19-25;
Bratislava Kazanská 821 07 Bratislava 214 číslo 41
Bratislava Keltská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kempelenova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Ketelec 821 06 Bratislava 214
Bratislava Kežmarské námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kladnianska 821 05 Bratislava 2
Bratislava Klariská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Klásková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kláštorská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Klatovská 831 04 Bratislava 3 pár.č.10-16; nepár.č. 21, 23, 29
Bratislava Klatovská 821 04 Bratislava 2 nepár.č. 1-9; pár.č. 2-6
Bratislava Klemensova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Klenová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Klimkovičova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Klincová 821 08 Bratislava 2
Bratislava Klobučnícka 811 01 Bratislava 1
Bratislava Klokočova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kľukatá 821 05 Bratislava 2
Bratislava Kĺzavá 831 01 Bratislava 37
Bratislava Kmeťovo námestie 811 07 Bratislava 1
Bratislava Knižkova cesta 831 06 Bratislava 35 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14
Bratislava Knižková dolina 831 06 Bratislava 35
Bratislava Koceľova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Kočánkova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Kohútova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Koľajná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Kolárska 811 06 Bratislava 1
Bratislava Kolískova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Kollárova 841 06 Bratislava 48
Bratislava Kollárovo námestie 811 06 Bratislava 1 nepár.č. 15-19; pár.č. 16-20
Bratislava Kollárovo námestie 811 07 Bratislava 1 čísla 9, 10
Bratislava Kolmá 851 01 Bratislava 5
Bratislava Komárňanská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Komárnická 821 02 Bratislava 2 pár. č. 32-50
Bratislava Komárnická 821 03 Bratislava 2 nepár.č. 1-5,11; párne č. 2-30
Bratislava Komárovská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Komenského námestie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Kominárska 831 04 Bratislava 3
Bratislava Komonicová 841 05 Bratislava 4
Bratislava Koncová 831 07 Bratislava 36
Bratislava Koniarkova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Konopiská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Konopná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Konvalinková 841 04 Bratislava 4
Bratislava Konventná 811 03 Bratislava 1
Bratislava Kopanice 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kopčianska 851 01 Bratislava 5
Bratislava Koperníkova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Koprivnická 841 02 Bratislava 42 pár.č. 36-40; 9/A-G
Bratislava Koprivnická 841 01 Bratislava 42 nepár.č. 1-15; pár.č. 2-34, 50,52,56, 1/B, 96
Bratislava Koprivnická 841 01 Bratislava 42 14/A-C, 28/A,B, 16/A
Bratislava Korabinského 811 02 Bratislava 1
Bratislava Kórejská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Koreničova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Koreňová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Korunská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Korytnická 821 06 Bratislava 214
Bratislava Kosatcová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Kosodrevinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kostlivého 821 03 Bratislava 2
Bratislava Kostolná 811 01 Bratislava 1
Bratislava Košická 821 08 Bratislava 2 pár. č. 36-58
Bratislava Košická 821 09 Bratislava 2 nepár.č. 5-31, 37; pár.č. 2-34, 6/A,B,C
Bratislava Košická 821 08 Bratislava 2 nepár.č. 33, 35, 39-47, 49, 43/A,B,C,D,E,F;
Bratislava Kovácsova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kováčska 831 04 Bratislava 3
Bratislava Kovorobotnícka 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kovová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Kozia 811 03 Bratislava 1
Bratislava Koziarka 830 00 Bratislava 3
Bratislava Kozičova 841 10 Bratislava 49
Bratislava Kozmonautická 821 02 Bratislava 2
Bratislava Kožušnícka 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kôprová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kôstková 851 10 Bratislava 59
Bratislava kpt. Rašu 841 01 Bratislava 42
Bratislava Krahulčia 831 01 Bratislava 37
Bratislava Krajinská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Krajinská cesta 821 07 Bratislava 214
Bratislava Krajná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Krakovská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Kráľovské údolie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Krasinského 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kraskova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Krásna 821 05 Bratislava 2
Bratislava Krasňanská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Krásnohorská 851 07 Bratislava 5
Bratislava Krasovského 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kratiny 831 07 Bratislava 36
Bratislava Krátka 811 03 Bratislava 1
Bratislava Krčméryho 811 04 Bratislava 1
Bratislava Kremeľská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Kremencová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Kremnická 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kresánkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Kríková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Kristy Bendovej 841 02 Bratislava 42
Bratislava Krivá 811 04 Bratislava 1
Bratislava Križkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Krížna 821 08 Bratislava 2 pár. č. 42-64
Bratislava Krížna 811 07 Bratislava 1 pár. č. 2-14, 18-40
Bratislava Krížna 831 04 Bratislava 3 nepár.č. 27-33
Bratislava Krížna 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1-13, 17-25, 17/C, 47, 59;
Bratislava Krmanova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Krokusová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Krompašská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Krupinská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Krupkova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Krušpánová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Kubačova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Kubániho 811 04 Bratislava 1
Bratislava Kubínska 851 01 Bratislava 5
Bratislava Kudlákova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Kuklovská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Kúkoľová 831 07 Bratislava 36
Bratislava Kukučínova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Kukuričná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Kulíškova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Kultúrna 821 04 Bratislava 2
Bratislava Kunerádska 841 03 Bratislava 42 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
Bratislava Kupeckého 821 08 Bratislava 2
Bratislava Kúpeľná 811 02 Bratislava 1
Bratislava Kurucova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Kutlíkova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Kútska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Kutuzovova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Kuzmányho 811 06 Bratislava 1
Bratislava Kvačalova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Kvetinárska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Kvetná 821 08 Bratislava 2
Bratislava Kýčerského 811 05 Bratislava 1
Bratislava Kyjevská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Kysucká 811 04 Bratislava 1
Bratislava Laborecká 831 04 Bratislava 3
Bratislava Lackova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Ladislava Batthyányh 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ladislava Dérera 831 01 Bratislava 37
Bratislava Ladislava Sáru 841 04 Bratislava 4
Bratislava Ľadová 811 05 Bratislava 1
Bratislava Ladzianskeho 831 01 Bratislava 37
Bratislava Lachova 851 03 Bratislava 5
Bratislava Ľaliová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Lamač 840 02 Bratislava 42 č. 6780
Bratislava Lamačská cesta 841 03 Bratislava 42 nepár.č. 37-137, 103/A; pár.č. 12-22;
Bratislava Lamačská cesta 811 04 Bratislava 1 čísla 8, 8/A
Bratislava Lamačská cesta 841 04 Bratislava 4 čísla 1, 3, 10
Bratislava Lamanského 831 03 Bratislava 3
Bratislava Lančárska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Landauova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Landererova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Langsfeldova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Ľanová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Laskomerského 831 03 Bratislava 3
Bratislava Laténská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Latorická 821 07 Bratislava 214
Bratislava Laučekova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Laurinská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Laurotová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Lazaretská 811 09 Bratislava 1 nepár.č. 21-35; pár.č. 26-36
Bratislava Lazaretská 811 08 Bratislava 1 nepár.č. 1-19, 3/A; pár. č. 2, 4, 8, 12-24
Bratislava Leánska 831 52 Bratislava 35
Bratislava Lediny 841 03 Bratislava 42
Bratislava Legerského 831 02 Bratislava 3
Bratislava Legionárska 811 07 Bratislava 1 pár.č.2-6
Bratislava Legionárska 831 04 Bratislava 3 nepár.č. 1-27, 1/A,B,C,D, 27/A,B,C,D
Bratislava Lehockého 811 05 Bratislava 1 pár.č. 2-6
Bratislava Lehockého 811 06 Bratislava 1 čísla 1, 3
Bratislava Leknová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Lenardova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Leopoldov majer 841 06 Bratislava 48
Bratislava Lermontovova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Lesná 811 04 Bratislava 1
Bratislava Lesnícka 851 10 Bratislava 59
Bratislava Leškova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Letecká 831 03 Bratislava 3
Bratislava Letisko M.R.Štefánika 820 01 Bratislava 2
Bratislava Letná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Levanduľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Levárska 841 04 Bratislava 4
Bratislava Levická 821 08 Bratislava 2
Bratislava Levočská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Lidická 821 04 Bratislava 2
Bratislava Lieskovcová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Lieskovec 821 06 Bratislava 214
Bratislava Lieskovská cesta 821 06 Bratislava 214
Bratislava Lietavská 851 06 Bratislava 5
Bratislava Lichardova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Likavská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Limbová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Linzbothova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Lipnicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Lipová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Lipovinová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Lipského 841 01 Bratislava 42
Bratislava Liptovská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Lisovňa 831 06 Bratislava 35
Bratislava Listová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Líščie nivy 821 08 Bratislava 2
Bratislava Líščie údolie 841 04 Bratislava 4
Bratislava Litovská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Lodná 811 02 Bratislava 1
Bratislava Lombardiniho 831 03 Bratislava 3
Bratislava Lomnická 841 10 Bratislava 49
Bratislava Lomonosovova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Longobardská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Lónyaiova 851 10 Bratislava 59 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Bratislava Lopárska 821 06 Bratislava 214 11
Bratislava Lopenícka 831 02 Bratislava 3
Bratislava Lopúchová 831 01 Bratislava 37 7,9
Bratislava Lotyšská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Lovinského 811 04 Bratislava 1
Bratislava Lozornianská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Ľubietovská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Lubinská 811 03 Bratislava 1 3 až 34,15A,23A
Bratislava Ľubľanská 831 02 Bratislava 3 1,2,4,6,8,10
Bratislava Ľubochnianska 831 04 Bratislava 3
Bratislava Ľubovnianska 851 07 Bratislava 5
Bratislava Ľubovníková 841 07 Bratislava 49
Bratislava Lúčna 821 05 Bratislava 2
Bratislava Ľuda Zúbka 841 01 Bratislava 42
Bratislava Ľudmily Kraskovskej 851 10 Bratislava 59 1
Bratislava Ľudové námestie 831 03 Bratislava 3
Bratislava Ľudovíta Fullu 841 05 Bratislava 4
Bratislava Luhačovická 821 04 Bratislava 2
Bratislava Lužická 811 08 Bratislava 1
Bratislava Lužná 851 04 Bratislava 5
Bratislava Lýcejná 811 03 Bratislava 1
Bratislava Lykovcová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Lysákova 841 01 Bratislava 42
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 7,9,11,13,15,17,19
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 6,8,10,12,6A
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 2A,2B,2C
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 14,18,20,22
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 1,3,5,1F
Bratislava M. Schneidera Trnavského 841 01 Bratislava 42 2,4
Bratislava Madáchova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Maďarská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Magnetová 831 04 Bratislava 3
Bratislava Magnezitová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Magnóliová 821 07 Bratislava 214 1
Bratislava Magurská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Macharova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Máchova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Majakovského 811 04 Bratislava 1
Bratislava Majerníkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Majerská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Májkova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Majoránová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Májová 851 01 Bratislava 5
Bratislava Maková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Makovického 831 03 Bratislava 3
Bratislava Malá 811 02 Bratislava 1
Bratislava Malagová 831 52 Bratislava 35
Bratislava Malé pálenisko 821 05 Bratislava 2
Bratislava Malinová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Malodunajská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Malokarpatské námest 841 03 Bratislava 42
Bratislava Málová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Malý Draždiak 850 00 Bratislava 5
Bratislava Malý trh 811 08 Bratislava 1
Bratislava Mamateyova 851 03 Bratislava 5 pár.č. 14-32
Bratislava Mamateyova 851 04 Bratislava 5 nepár.č. 1-15; pár.č.4-12, 34, 2665
Bratislava Mandľová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Mandľovníková 831 01 Bratislava 37
Bratislava Mánesovo námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Margarétová 821 07 Bratislava 214 6,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,25,30
Bratislava Marhuľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Mariánska 811 08 Bratislava 1
Bratislava Marie Curie-Sklodows 851 04 Bratislava 5
Bratislava Márie Medveďovej 851 04 Bratislava 5
Bratislava Markova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Marótyho 811 06 Bratislava 1
Bratislava Martákovej 821 03 Bratislava 2
Bratislava Martina Granca 841 02 Bratislava 42
Bratislava Martinčekova 821 09 Bratislava 2 pár. č. 2-28, č. 25
Bratislava Martinčekova 821 01 Bratislava 2 nepár.č. 1-19, 33; čísla 30, 32
Bratislava Martinengova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Martinská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Mateja Bela 811 06 Bratislava 1
Bratislava Matejkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Matičná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Matúškova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Matúšova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Maximiliána Hella 821 02 Bratislava 2
Bratislava Mätová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Mečíkova 841 07 Bratislava 49 1 až 61
Bratislava Medená 811 02 Bratislava 1
Bratislava Medová 841 10 Bratislava 49
Bratislava Medovková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Medzierka 811 01 Bratislava 1
Bratislava Medzilaborecká 821 01 Bratislava 2
Bratislava Merlotová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Mesačná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Mestská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Meteorová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Metodova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Mickiewiczova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Mierová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Michalská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Mikovíniho 831 02 Bratislava 3
Bratislava Schneidera -Trnavského 841 01 Bratislava 42
Bratislava Mikulášska 811 01 Bratislava 1
Bratislava Milana Marečka 841 08 Bratislava 49
Bratislava Milana Pišúta 841 07 Bratislava 49
Bratislava Miletičova 821 08 Bratislava 2 nepár.č. 1-19; pár.č. 10-60, 58/B, 3/A
Bratislava Miletičova 821 09 Bratislava 2 nepár. č. 21-71; pár. č. 62-90
Bratislava Mínešská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Mišíkova 811 04 Bratislava 1 pár.č.6, 10-28, 10/A, 20/A,B, 28/A,B,C,D
Bratislava Mišíkova 811 06 Bratislava 1 pár.č. 30-38; čísla 11/A,31,45
Bratislava Mišíkova 811 04 Bratislava 1 nepár.č.1-27, 27/A, 29, 41, 43;
Bratislava Mládežnícka 841 10 Bratislava 49
Bratislava Mliekárenská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Mlynarovičova 851 03 Bratislava 5
Bratislava Mlynská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Mlynská dolina 841 04 Bratislava 4 nepár.č. 3-7
Bratislava Mlynská dolina 811 02 Bratislava 1 nepár. č. 33-51, 23
Bratislava Mlynská dolina 811 04 Bratislava 1 čísla 1, 9, 11
Bratislava Mlynské luhy 821 05 Bratislava 2 č. 77
Bratislava Mlynské nivy 821 05 Bratislava 2 pár.č.56-70, 74
Bratislava Mlynské nivy 821 09 Bratislava 2 pár.č.10-54
Bratislava Mlynské nivy 821 05 Bratislava 2 nepár.č. 61, 61/A, 63, 69-73, 73/A;
Bratislava Mlynské nivy 821 09 Bratislava 2 nepár.č. 1/VÚB, 7-41,45,47,48,51,59;
Bratislava Mlynské nivy 811 09 Bratislava 1 čísla 1, 3; pár.č. 2-8
Bratislava Mlyny 841 04 Bratislava 4
Bratislava Modranská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Modricová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Modrý chodník 831 06 Bratislava 35
Bratislava Mojmírova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Mokráň záhon 821 04 Bratislava 2
Bratislava Mokrohájska cesta 841 04 Bratislava 4
Bratislava Moldavská 821 03 Bratislava 2
Bratislava Molecova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Monardová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Morava 841 07 Bratislava 49
Bratislava Moravská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Morušova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Moskovská 811 08 Bratislava 1
Bratislava Most SNP 851 01 Bratislava 5 reštaurácia
Bratislava Mostná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Mostová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Mošovského 811 03 Bratislava 1
Bratislava Motýlia 821 05 Bratislava 2
Bratislava Moyšova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Moyzesova 811 05 Bratislava 1
Bratislava Mozartova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Mramorová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Mraziarenská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Mrázová 831 06 Bratislava 35 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21
Bratislava Mudrochova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Mudroňova 811 03 Bratislava 1 nepár.č. 47-89, 85/A; pár.č. 4,6,46-92,64/A
Bratislava Mudroňova 811 01 Bratislava 1 nepár.č. 3-45; pár.č. 8-44,10/A,11/A
Bratislava Mudroňova 811 04 Bratislava 1 nepár. č. 93-101, 101/A,B
Bratislava Muchovo námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Muránska 841 10 Bratislava 49
Bratislava Murgašova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Murnice 840 09 Bratislava 49
Bratislava Muškátová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Muštová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Múzejná 811 02 Bratislava 1
Bratislava Myjavská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Mýtna 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1-37; pár. č. 28-44
Bratislava Mýtna 811 05 Bratislava 1 číslo 39
Bratislava Na Baránku 811 04 Bratislava 1
Bratislava Na barine 841 03 Bratislava 42
Bratislava Na Brezinách 811 05 Bratislava 1
Bratislava Na doline 831 07 Bratislava 36
Bratislava Na grbe 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na Grunte 831 52 Bratislava 35
Bratislava Na Holom vrchu 841 06 Bratislava 48
Bratislava Na hrádzi 851 10 Bratislava 59
Bratislava Na Hrebienku 811 02 Bratislava 1
Bratislava Na hriadkach 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na jarku 831 07 Bratislava 36
Bratislava Na Kalvárii 811 04 Bratislava 1
Bratislava Na Kampárke 841 04 Bratislava 4
Bratislava Na kaštieli 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na kopci 811 02 Bratislava 1
Bratislava Na Koziarke 830 00 Bratislava 3
Bratislava Na Krčoch 841 06 Bratislava 48
Bratislava Na križovatkách 821 04 Bratislava 2
Bratislava Na lánoch 821 04 Bratislava 2
Bratislava Na medzi 831 06 Bratislava 35
Bratislava Na mýte 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na pántoch 831 06 Bratislava 35
Bratislava Na pasekách 831 06 Bratislava 35
Bratislava Na paši 821 02 Bratislava 2
Bratislava Na pažiti 831 01 Bratislava 37
Bratislava Na piesku 821 05 Bratislava 2
Bratislava Na Revíne 831 01 Bratislava 37
Bratislava Na Riviére 841 04 Bratislava 4
Bratislava Na rozhliadke 831 01 Bratislava 37
Bratislava Na Sitine 841 04 Bratislava 4
Bratislava Na skale 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na Slanci 831 52 Bratislava 35
Bratislava Na Slavíne 811 06 Bratislava 1
Bratislava Na spojke 831 01 Bratislava 37
Bratislava Na stráni 811 04 Bratislava 1
Bratislava Na Štyridsiatku 811 06 Bratislava 1
Bratislava Na úvrati 821 04 Bratislava 2
Bratislava Na varte 831 01 Bratislava 37
Bratislava Na Vlkovkách 841 06 Bratislava 48
Bratislava Na vrátkach 841 01 Bratislava 42
Bratislava Na vŕšku 811 01 Bratislava 1
Bratislava Na vyhliadke 841 07 Bratislava 49
Bratislava Na výslní 821 05 Bratislava 2
Bratislava Na Zlatej nohe 831 01 Bratislava 37
Bratislava Nábělkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Nábrežie arm. gen. L.Svobodu 811 02 Bratislava 1
Bratislava Nábrežie M. R. Štefánika 811 09 Bratislava 1
Bratislava Nábrežná 851 01 Bratislava 5
Bratislava Nad Dunajom 841 04 Bratislava 4
Bratislava Nad Gronárom 841 10 Bratislava 49
Bratislava Nad jazierkom 831 07 Bratislava 36
Bratislava Nad kúriou 831 06 Bratislava 35
Bratislava Nad lomom 811 02 Bratislava 1
Bratislava Nad lúčkami 841 05 Bratislava 4 nepár.č. 27-55; 16
Bratislava Nad lúčkami 841 04 Bratislava 4 č. 1-21;2,4
Bratislava Nad ostrovom 841 04 Bratislava 4
Bratislava Nad Sihoťou 841 04 Bratislava 4
Bratislava Nad Válkom 831 07 Bratislava 36
Bratislava Nákovná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Nákupná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Námestie 1. mája 811 06 Bratislava 1
Bratislava Námestie 6. apríla 841 07 Bratislava 49
Bratislava Námestie Alexandra Dubčeka 811 01 Bratislava 1
Bratislava Námestie Adreja Hlinku 831 06 Bratislava 35 1,2,3,4,5,6,6126/7
Bratislava Námestie Biely kríž 831 02 Bratislava 3
Bratislava Námestie Eugena Suchoňa 811 02 Bratislava 1 2,3,4
Bratislava Námestie Franza Liszta 811 04 Bratislava 1 1,4
Bratislava Námestie Jána Kostru 841 08 Bratislava 49
Bratislava Námestie Jána Pavla 851 01 Bratislava 5
Bratislava Námestie Ľudovíta Štúra 811 02 Bratislava 1
Bratislava Námestie Martina Benku 811 07 Bratislava 1
Bratislava Nám. M.R.Štefánika 811 09 Bratislava 1 1
Bratislava Námestie práce 841 10 Bratislava 49
Bratislava Námestie Rodiny 841 06 Bratislava 48
Bratislava Námestie slobody 811 06 Bratislava 1 nepár.č .1,9-13,17-29; č. 6,10,12,16,24,26
Bratislava Námestie slobody 811 04 Bratislava 1 číslo 3
Bratislava Námestie SNP 811 01 Bratislava 1 nepár.č. 19-35; pár.č. 20-34
Bratislava Námestie SNP 811 06 Bratislava 1 nepár.č. 1-17; pár.č .2,6-18,24-26
Bratislava Námestie sv. Františ 841 04 Bratislava 4
Bratislava Námestie sv. Petra a 841 06 Bratislava 48
Bratislava Narcisová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Nedbalova 811 01 Bratislava 1
Bratislava Nechtíková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Nejedlého 841 02 Bratislava 42
Bratislava Nekrasovova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Nemčíkova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Neronetová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Nerudova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Nevädzová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Nevská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Nezábudková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Nezvalova 821 06 Bratislava 214
Bratislava Niťová 821 08 Bratislava 2 1,2,3,4,6
Bratislava Nitrianska 821 08 Bratislava 2
Bratislava Nížinná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Nobelova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Nobelovo námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Nová 831 03 Bratislava 3
Bratislava Nová Bellova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Nová hora 831 06 Bratislava 35
Bratislava Nová Rožňavská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Novackého 841 04 Bratislava 4
Bratislava Nové pálenisko 821 05 Bratislava 2
Bratislava Nové záhrady 821 05 Bratislava 2 34
Bratislava Nové záhrady I. 821 05 Bratislava 2 1 až 30,6A
Bratislava Nové záhrady II. 821 05 Bratislava 2 1 až 30
Bratislava Nové záhrady III. 821 05 Bratislava 2 1 až 30
Bratislava Nové záhrady IV. 821 05 Bratislava 2 1,2,3,4
Bratislava Nové záhrady V. 821 05 Bratislava 2 1 až 30
Bratislava Nové záhrady VI. 821 05 Bratislava 2 1 až 30
Bratislava Nové záhrady VII. 821 05 Bratislava 2
Bratislava Novinárska 831 03 Bratislava 3
Bratislava Novobanská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Novodvorská 841 01 Bratislava 42
Bratislava Novohorská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Novohradská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Novosadná 851 10 Bratislava 59 1-22,24
Bratislava Novosvetská 811 04 Bratislava 1 pár.č. 32-64, 54/A, 40/A
Bratislava Novosvetská 811 06 Bratislava 1 nepár.č. 3-25; pár.č. 2-28
Bratislava Novosvetská 811 04 Bratislava 1 nepár. 27-45, 41/A,C, 43/A;
Bratislava Novoveská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Nový kameňolom 841 10 Bratislava 49
Bratislava Nový záhon 831 54 Bratislava 35
Bratislava Obežná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Obchodná 811 06 Bratislava 1
Bratislava Oblačná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Oblúková 821 06 Bratislava 214
Bratislava Očovská 851 02 Bratislava 5
Bratislava Odbojárov 831 04 Bratislava 3
Bratislava Odborárska 831 02 Bratislava 3
Bratislava Odborárske námestie 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1-5; pár.č.2-8
Bratislava Odborárske námestie 811 08 Bratislava 1 číslo 14
Bratislava Odeská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Ohnicová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Okánikova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Okružná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Olbrachtova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Oleandrová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Olejkárska 811 09 Bratislava 1
Bratislava Olivová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Olšová 831 06 Bratislava 35
Bratislava Ondavská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Ondrejovova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Ondrejská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Opálová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Opavská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Opletalova 841 07 Bratislava 49
Bratislava Oráčska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Oravská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Orechová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Orechová cesta 851 04 Bratislava 5
Bratislava Orechový rad 821 05 Bratislava 2
Bratislava Orenburská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Orgovánová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Orchideová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Oriešková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Ormisova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Osadná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Osijecká 851 10 Bratislava 59
Bratislava Osiková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Oskorušová 841 01 Bratislava 42
Bratislava Osloboditeľská 831 07 Bratislava 36
Bratislava Ostravská 811 04 Bratislava 1
Bratislava Ostredková 821 02 Bratislava 2
Bratislava Ostriežová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Ostružinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Ostružinový chodník 841 03 Bratislava 42
Bratislava Osuského 851 03 Bratislava 5
Bratislava Osvetová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Ota Holúska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Otonelská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Ovčiarska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Ovocná 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ovručská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Ovsená 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ovsištské námestie 851 04 Bratislava 5
Bratislava Ožvoldíkova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Ôsma 831 01 Bratislava 37
Bratislava Padlých hrdinov 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pajštúnska 851 02 Bratislava 5
Bratislava Palárikova 811 05 Bratislava 1 nepár.č. 1-9; pár.č .2-10
Bratislava Palárikova 811 04 Bratislava 1 nepár.č. 11-31, pár.č. 12-22
Bratislava Pálavská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Palinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Palisády 811 06 Bratislava 1 pár.č. 4-56; nepár.č. 23-43, 47-59
Bratislava Palisády 811 01 Bratislava 1 nepár.č. 1-5
Bratislava Palisády 811 03 Bratislava 1 nepár. č. 7-21; číslo 2
Bratislava Palkovičova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Palmová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Panenská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Pankúchova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Panónska cesta 851 04 Bratislava 5
Bratislava Panská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Pántikova 841 01 Bratislava 42 1
Bratislava Papánkovo námestie 821 03 Bratislava 2
Bratislava Papraďová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Parcelná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Parenicová 821 06 Bratislava 214
Bratislava Páričkova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Parková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Partizánska 811 03 Bratislava 1
Bratislava Pasienková 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pasienky 831 04 Bratislava 3
Bratislava Pastierska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Paulínyho 811 02 Bratislava 1
Bratislava Pave Vukoviča 851 10 Bratislava 59
Bratislava Pavla Blaha 841 06 Bratislava 48
Bratislava Pavla Horova 841 08 Bratislava 49
Bratislava Pavlovičova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Pavlovova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Pavlovská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Pažického 811 06 Bratislava 1
Bratislava Pažítková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Pečnianska 851 01 Bratislava 5
Bratislava Pekná cesta 831 52 Bratislava 35 pár.č. 12; 18-24; čísla 25, 27, 33
Bratislava Pekná cesta 831 52 Bratislava 35 nepár. č. 7-11, 17-23, 31; pár. č. 4, 6, 6/A
Bratislava Pekná cesta 831 54 Bratislava 35 čísla 2, 2/A, 3, 5
Bratislava Pekná vyhliadka 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pekníkova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Perličková 821 06 Bratislava 214
Bratislava Perličková 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pernecká 841 04 Bratislava 4
Bratislava Pestovateľská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Petara Pasicha 851 10 Bratislava 59
Bratislava Peterská 821 03 Bratislava 2
Bratislava Petöfiho 821 06 Bratislava 214
Bratislava Petržalská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Petúniová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Petzvalova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Pezinská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Piata 831 01 Bratislava 37
Bratislava Piesková 831 06 Bratislava 35
Bratislava Pieskovcová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Piesočná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Piešťanská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Pifflova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Pilárikova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Pílová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Píniová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pinotová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Pionierska 831 02 Bratislava 3 nepár.č. 9/A, 11-21, pár.č.12-16
Bratislava Pionierska 831 01 Bratislava 37 nepár.č. 1-9, 1/A; pár.č. 2-8
Bratislava Pivoňková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Plachého 841 02 Bratislava 42 nepár.č. 1-45; párne č. 2,4-18; 31/A,
Bratislava Plachého 840 02 Bratislava 42 č. 42
Bratislava Planckova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Planét 821 02 Bratislava 2
Bratislava Plánky 840 02 Bratislava 42
Bratislava Platanová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Plátenícka 821 09 Bratislava 2
Bratislava Plavecká 841 06 Bratislava 48
Bratislava Plickova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Plitvická 851 10 Bratislava 59
Bratislava plk. Prvoniča 841 06 Bratislava 48
Bratislava Pluhová 831 03 Bratislava 3
Bratislava Plynárenská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Plzenská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Pobrežná 851 01 Bratislava 5
Bratislava Pod agátmi 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pod Bôrikom 811 02 Bratislava 1
Bratislava Pod brehmi 841 03 Bratislava 42
Bratislava Pod gaštanmi 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pod Glavicou 841 08 Bratislava 49 Devínska Nová Ves
Bratislava Pod Kalváriou 811 04 Bratislava 1
Bratislava Pod Klepáčom 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pod Kobylou 841 10 Bratislava 49
Bratislava Pod Krásnou hôrkou 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pod krížom 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pod lesom 841 04 Bratislava 4
Bratislava Pod lipami 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pod Lipovým 841 07 Bratislava 49
Bratislava Pod násypom 841 03 Bratislava 42
Bratislava Pod Rovnicami 841 04 Bratislava 4
Bratislava Pod skalou 841 10 Bratislava 49
Bratislava Pod srdcom 841 07 Bratislava 49
Bratislava Pod Strážami 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pod Vachmajstrom 831 01 Bratislava 37
Bratislava Pod Válkom 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pod vinicami 811 02 Bratislava 1
Bratislava Pod záhradami 841 01 Bratislava 42 nepár.č. 1-45; pár.č.4-60, 60/A,68/B,66/A, 66
Bratislava Pod záhradami 841 02 Bratislava 42 čísla 2, 2/A; pár.č. 62, 64, 64/A
Bratislava Pod Zečákom 841 03 Bratislava 42
Bratislava Podbeľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Podbrezovská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Podháj 841 03 Bratislava 42
Bratislava Podhorská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Podhorského 811 04 Bratislava 1
Bratislava Podjavorinskej 811 03 Bratislava 1
Bratislava Podkarpatská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Podkerepušky 840 08 Bratislava 48
Bratislava Podkolibská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Podkorunská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Podlesná 841 03 Bratislava 42
Bratislava Podlučinského 821 03 Bratislava 2
Bratislava Podniková 831 02 Bratislava 3
Bratislava Podpriehradná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Podtatranského 811 05 Bratislava 1
Bratislava Podunajská 821 07 Bratislava 214 pár.č. 38-56
Bratislava Podunajská 821 06 Bratislava 214 pár.č. 22-28; nepár.č. 1-31, 23/A
Bratislava Podzáhradná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pohánková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pohraničníkov 851 10 Bratislava 59
Bratislava Pohronská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Polárna 821 02 Bratislava 2
Bratislava Poloreckého 851 04 Bratislava 5
Bratislava Polianky 841 01 Bratislava 42
Bratislava Poľná 811 08 Bratislava 1
Bratislava Poľnohospodárska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Poľný mlyn 840 08 Bratislava 48
Bratislava Poľská 811 07 Bratislava 1
Bratislava Poludníková 821 02 Bratislava 2
Bratislava Poniklecová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Popolná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Popovova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Popradská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Porubského 811 06 Bratislava 1
Bratislava Poštová 811 06 Bratislava 1
Bratislava Potočná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Považanova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Považská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Povoznícka 841 03 Bratislava 42
Bratislava Povraznícka 811 05 Bratislava 1 pár.č. 8-18
Bratislava Povraznícka 811 07 Bratislava 1 nepár.č. 1, 5-15; párne č. 2-6
Bratislava Požiarnická 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pračanská 831 07 Bratislava 36
Bratislava Prasličková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Pražská 831 01 Bratislava 37 pár.č. 2/A, 2/B, 4-8
Bratislava Pražská 811 04 Bratislava 1 číslo 2,112; nepár.č. 1-39
Bratislava Predstaničné námesti 811 04 Bratislava 1
Bratislava Prepoštská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Prešernova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Prešovská 821 08 Bratislava 2 pár.č. 28-32; nepár.č. 27, 37, 39
Bratislava Prešovská 821 02 Bratislava 2 pár. č. 38-50, 50/A,B;
Bratislava Prešovská 821 02 Bratislava 2 nepár. č. 41-61;č. 38/A,40/C
Bratislava Pri Bielom kríži 831 02 Bratislava 3
Bratislava Pri dvore 831 04 Bratislava 3
Bratislava Pri Dynamitke 831 03 Bratislava 3
Bratislava Pri gaštanovej aleji 851 10 Bratislava 59
Bratislava Pri Habánskom mlyne 811 04 Bratislava 1
Bratislava Pri hradnej studni 811 03 Bratislava 1
Bratislava Pri hrádzi 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pri Hrubej lúke 841 01 Bratislava 42
Bratislava Pri kolíske 831 06 Bratislava 35
Bratislava Pri kríži 841 02 Bratislava 42
Bratislava Pri mlyne 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pri pasienku 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pri pastierni 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pri Rochu 841 07 Bratislava 49
Bratislava Pri seči 851 01 Bratislava 5
Bratislava Pri Starej Prachárni 831 04 Bratislava 3
Bratislava Pri Starom háji 851 01 Bratislava 5
Bratislava Pri starom letisku 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pri Starom Mýte 831 04 Bratislava 3
Bratislava Pri strelnici 821 04 Bratislava 2
Bratislava Pri Struhe 831 07 Bratislava 36 pár.č. 14-48; nepár.č. 5-23
Bratislava Pri Suchom mlyne 811 04 Bratislava 1
Bratislava Pri Šajbách 831 06 Bratislava 35
Bratislava Pri šanci 831 07 Bratislava 36
Bratislava Pri štadióne 841 01 Bratislava 42
Bratislava Pri tehelni 851 10 Bratislava 59
Bratislava Pri trati 821 06 Bratislava 214
Bratislava Pri Vápeníckom potoku 841 06 Bratislava 48 3,5,8,10,12,14,16,18,20,22,38,40,52,12A
Bratislava Pri vinohradoch 831 06 Bratislava 35
Bratislava Pri vodárni 851 10 Bratislava 59
Bratislava Pri zvonici 821 04 Bratislava 2
Bratislava Pri žrebčíne 851 10 Bratislava 59
Bratislava Priama cesta 841 10 Bratislava 49
Bratislava Pribinova 811 09 Bratislava 1 pár.č. 2-22A, 26-30; č.1,3,7;
Bratislava Pribinova 811 09 Bratislava 1 nepár.č.17-21,25
Bratislava Pribinova 821 09 Bratislava 2 č. 24,32
Bratislava Pribišova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Pribylinská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Pridánky 841 03 Bratislava 42 6,8,63
Bratislava Prídavkova 841 06 Bratislava 48 1 až 49,5A,51,53,55,57,61,21A,23A,24A,43A,53A
Bratislava Priečna 831 03 Bratislava 3
Bratislava Priehradná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Priekopnícka 821 06 Bratislava 214
Bratislava Priekopy 821 08 Bratislava 2
Bratislava Priemyselná 821 09 Bratislava 2 nepár.č. 1-9, čísla 6,10
Bratislava Priemyselná 821 08 Bratislava 2 čísla 1/A, 2, 4
Bratislava Prievozská 821 09 Bratislava 2 pár.č. 4, 4/A,B,C,D, 6-26, 2/A,B, 6/A, 14/A
Bratislava Prievozská 821 05 Bratislava 2 pár. č. 28-38
Bratislava Prievozská 821 09 Bratislava 2 nepár.č.1-27, 11/A, 13/A,B, 17/A,B, 31-41,49;
Bratislava Príjazdná 831 07 Bratislava 36
Bratislava Príkopova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Primaciálne námestie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Prímoravská 841 07 Bratislava 49
Bratislava Prípojná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Prístav 821 09 Bratislava 2
Bratislava Prístavná 821 09 Bratislava 2
Bratislava Prokofievova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Prokopa Veľkého 811 04 Bratislava 1
Bratislava Prokopova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Prúdová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Prvá 831 01 Bratislava 37
Bratislava Prvosienková 811 02 Bratislava 1
Bratislava Pšeničná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Púchovská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Púpavová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Pustá 841 04 Bratislava 4
Bratislava Puškinova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Pútnická 841 06 Bratislava 48
Bratislava Pyrenejská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Rácova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Rača 831 06 Bratislava 35 9213
Bratislava Račianska 831 54 Bratislava 35 pár.č. 98-178,184/A,B,D, III/8030
Bratislava Račianska 831 02 Bratislava 3 pár.č. 2-96, 22/A,30/A, 42/A, 62/A,B
Bratislava Račianska 831 02 Bratislava 3 nepár.č.1-143,53/A,B,107/A,109/A-C;
Bratislava Račianska 831 53 Bratislava 35 nepár.č. 145,147, 151, 153, pár.č. 182-188
Bratislava Račianska 831 54 Bratislava 35 nepár.č. 143/A, 149, 157-161,
Bratislava Račianska 831 06 Bratislava 35 číslo 190
Bratislava Račianske mýto 831 02 Bratislava 3
Bratislava Radarová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Rádiová 821 04 Bratislava 2
Bratislava Radlinského 811 07 Bratislava 1
Bratislava Radničná 811 01 Bratislava 1
Bratislava Radničné námestie 821 05 Bratislava 2
Bratislava Radoslava Hošeka 851 10 Bratislava 59
Bratislava Radvanská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Rajčianska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rajecká 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rajská 811 08 Bratislava 1
Bratislava Rajtákova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Raketová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Rákosová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Rakytníková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Rascová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rascová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rastislavova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Rastlinná 851 10 Bratislava 59
Bratislava Rašelinová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Ráztočná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rázusovo nábrežie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Ražná 851 10 Bratislava 59
Bratislava Rebarborová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Rebríčková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Regrútska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Remeselnícka 831 06 Bratislava 35
Bratislava Repašského 841 02 Bratislava 42
Bratislava Repíková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Repková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Repná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Rešetkova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Revolučná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Révová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Revúcka 821 08 Bratislava 2
Bratislava Rezedová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Riazanská 831 02 Bratislava 3 nepár.č. 77-83, 87; pár.č. 76-112
Bratislava Riazanská 831 03 Bratislava 3 nepár.č. 1-75; pár.č. 2-74
Bratislava Ribayova 821 04 Bratislava 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27
Bratislava Ríbezľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Riečna 811 02 Bratislava 1
Bratislava Rigeleho 811 02 Bratislava 1
Bratislava Rímska 841 10 Bratislava 49
Bratislava Rízlingová 831 02 Bratislava 3 1 až 30
Bratislava Riznerova 811 01 Bratislava 1
Bratislava Robotnícka 831 03 Bratislava 3
Bratislava Roľnícka 831 07 Bratislava 36
Bratislava Romanova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Röntgenova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Rosná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Rostovská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Rošického 841 06 Bratislava 48
Bratislava Rovná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Rovniankova 851 02 Bratislava 5
Bratislava Rovníková 821 02 Bratislava 2
Bratislava Royova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Rozálska 841 03 Bratislava 42
Bratislava Rozmarínová 821 04 Bratislava 2
Bratislava Rozvodná 831 01 Bratislava 37
Bratislava Rožňavská 821 04 Bratislava 2 pár. č. 6-12, 24-36, 24/A, 30/A
Bratislava Rožňavská 831 04 Bratislava 3 nepár. č. 1-11, 17-21, 17/A, 25
Bratislava Rožňavská 821 01 Bratislava 2 číslo 2, 4
Bratislava Rubinetová 831 02 Bratislava 3
Bratislava Rubínová 831 52 Bratislava 35 2 až 54
Bratislava Rubínová 831 52 Bratislava 35 5,7
Bratislava Rubinsteinova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Rudnayovo námestie 811 01 Bratislava 1
Bratislava Rudnícka 831 06 Bratislava 35
Bratislava Rulandská 831 01 Bratislava 37
Bratislava Rumančeková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Rumunská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Rusovce 850 09 Bratislava 59
Bratislava Rusovská cesta 851 01 Bratislava 5
Bratislava Rustaveliho 831 06 Bratislava 35
Bratislava Ružičková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Ružinovská 821 01 Bratislava 2 párne č. 2-14
Bratislava Ružinovská 821 02 Bratislava 2 nepár.č. 1-9, 1/A-D
Bratislava Ružinovská 821 03 Bratislava 2 čísla 28, 40, 42
Bratislava Ružomberská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Ružová dolina 821 09 Bratislava 2 nepár.č. 23-33; pár.č. 8-28
Bratislava Ružová dolina 821 08 Bratislava 2 nepár.č 1-21; pár.č. 2-6
Bratislava Rybárska brána 811 01 Bratislava 1
Bratislava Rybné námestie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Rybničná 831 06 Bratislava 35 pár.č.30-40,40/D,36/A-D,F, 38/A, č. 61
Bratislava Rybničná 831 06 Bratislava 35 nepár.č. 57,59,61/A,B;38/S
Bratislava Rybničná 831 07 Bratislava 36 nepár.č. 1-43; pár.č. 2-28, 2/A,16/A, 20/A
Bratislava Rýdziková 841 04 Bratislava 4
Bratislava Rýnska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Rytierska 841 10 Bratislava 49
Bratislava Sabinovská 821 02 Bratislava 2 pár.č. 2-14, čísla 3, 5
Bratislava Sabinovská 821 03 Bratislava 2 nepár.č. 3/A,B, 7-11, 15
Bratislava Sad Janka Kráľa 851 01 Bratislava 5
Bratislava Sadmelijská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Sadová 831 03 Bratislava 3
Bratislava Samova 841 07 Bratislava 49
Bratislava Saratovská 841 02 Bratislava 42
Bratislava Sartorisova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Sasanková 821 07 Bratislava 214
Bratislava Sasinkova 811 08 Bratislava 1
Bratislava Savignonská 831 52 Bratislava 35
Bratislava Seberíniho 821 03 Bratislava 2
Bratislava Sečovská 821 02 Bratislava 2
Bratislava Sedlárska 811 01 Bratislava 1
Bratislava Sedmokrásková 821 01 Bratislava 2
Bratislava Segnáre 841 03 Bratislava 42
Bratislava Segnerova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Sekulská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Sekurisova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Sekýľska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Semenárska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Semianova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Semilonská 831 52 Bratislava 35
Bratislava Senická 811 04 Bratislava 1
Bratislava Senná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Septimiova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Severovcov 851 10 Bratislava 59
Bratislava Schengenská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Schillerova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Schody pri starej vo 811 01 Bratislava 1
Bratislava Sibírska 831 02 Bratislava 3
Bratislava Siedma 831 01 Bratislava 37
Bratislava Sienkiewiczova 811 09 Bratislava 1
Bratislava Silvánska 841 04 Bratislava 4
Bratislava Sinokvetná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Skalická cesta 831 02 Bratislava 3
Bratislava Skalná 811 01 Bratislava 1
Bratislava Skerličova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Sklabinská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Sklenárova 821 09 Bratislava 2
Bratislava Sklenárska 811 02 Bratislava 1
Bratislava Skoroceľová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Skuteckého 831 07 Bratislava 36
Bratislava Skýcovská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Sládkovičova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Sladová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Slatinská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Slávičie údolie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Slavín 811 06 Bratislava 1
Bratislava Slavónska 851 10 Bratislava 59 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bratislava Slepá 811 01 Bratislava 1
Bratislava Sliačska 831 02 Bratislava 3
Bratislava Sliezska 831 03 Bratislava 3
Bratislava Slivková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Slivkový sad 841 06 Bratislava 48
Bratislava Sĺňavská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Slnečná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Slnečnicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Slnečnicové námestie 851 07 Bratislava 5
Bratislava Slovanská 811 07 Bratislava 1
Bratislava Slovanské nábrežie 841 10 Bratislava 49
Bratislava Slovienska 841 10 Bratislava 49
Bratislava Slovinec 841 07 Bratislava 49
Bratislava Slovinská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Slovnaftská 821 07 Bratislava 214 pár.č. 100-108
Bratislava Slovnaftská 821 05 Bratislava 2 čísla 8,10,19
Bratislava Slowackého 821 04 Bratislava 2
Bratislava Smaragdová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Smetanova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Smikova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Smolenická 851 05 Bratislava 5
Bratislava Smolnícka 821 03 Bratislava 2
Bratislava Smrečianska 831 01 Bratislava 37 pár. č. 2-20
Bratislava Smrečianska 811 05 Bratislava 1 nepár. č. 1-23, 29-45
Bratislava Snežienková 831 01 Bratislava 37
Bratislava Soferove schody 811 03 Bratislava 1
Bratislava Socháňova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Sochorova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Sokolíkova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Sokolská 811 04 Bratislava 1
Bratislava Solivarská 821 03 Bratislava 2
Bratislava Sološnická 841 04 Bratislava 4
Bratislava Somolického 811 06 Bratislava 1 číslo 3; pár.č. 14-16, 26
Bratislava Somolického 811 05 Bratislava 1 čísla 1, 1/A,B; pár.č. 2-6
Bratislava Sosnová 851 01 Bratislava 5
Bratislava Sovia 831 01 Bratislava 37
Bratislava Spádová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Spätná cesta 841 10 Bratislava 49
Bratislava Spišská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Spojná 811 06 Bratislava 1
Bratislava Spoločenská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Sputniková 821 02 Bratislava 2
Bratislava Sreznevského 831 03 Bratislava 3
Bratislava Srnčia 811 02 Bratislava 1
Bratislava Stachanovská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Stálicová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Stanekova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Staničná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Stará Černicová 821 05 Bratislava 2
Bratislava Stará Ivánska cesta 821 04 Bratislava 2 1 až 80
Bratislava Stará Klenová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Stará Prievozská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Stará Stupavská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Stará Vajnorská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Stará vinárska 811 04 Bratislava 1
Bratislava Staré Grunty 841 04 Bratislava 4
Bratislava Staré ihrisko 831 02 Bratislava 3
Bratislava Staré záhrady 821 05 Bratislava 2
Bratislava Starhradská 851 05 Bratislava 5
Bratislava Starohájska 851 02 Bratislava 5
Bratislava Staromestská 811 03 Bratislava 1
Bratislava Staromlynská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Starorímska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Staroturský chodník 811 01 Bratislava 1
Bratislava Stavbárska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Staviteľská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Stepná cesta 841 10 Bratislava 49
Bratislava Stodolova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Stoklasová 841 05 Bratislava 4
Bratislava Stolárska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Strakova 811 01 Bratislava 1
Bratislava Stratená 831 06 Bratislava 35
Bratislava Strážna 831 01 Bratislava 37
Bratislava Strážnická 811 08 Bratislava 1
Bratislava Strážny dom 831 02 Bratislava 3 č. 2957/31
Bratislava Strečnianska 851 05 Bratislava 5
Bratislava Stredná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Strelecká 811 01 Bratislava 1
Bratislava Strelkova 831 06 Bratislava 35
Bratislava Strmá cesta 811 01 Bratislava 1
Bratislava Strmé sady 841 01 Bratislava 42
Bratislava Strminová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Strmý bok 841 01 Bratislava 42
Bratislava Strmý vŕšok 841 06 Bratislava 48
Bratislava Strojnícka 821 05 Bratislava 2
Bratislava Stromová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Stropkovská 821 03 Bratislava 2
Bratislava Struková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Studená 821 04 Bratislava 2
Bratislava Studenohorská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Stuhová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Stupavská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Súbežná 811 04 Bratislava 1
Bratislava Sudová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Súhvezdná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Suchá 831 01 Bratislava 37
Bratislava Suché mýto 811 03 Bratislava 1
Bratislava Suchohradská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Súkennícka 821 09 Bratislava 2
Bratislava Súľovská 821 05 Bratislava 2
Bratislava Sumbalova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Súmračná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Súťažná 821 08 Bratislava 2
Bratislava Svätého Vincenta 821 03 Bratislava 2 1,2,4,6
Bratislava Svätoplukova 821 08 Bratislava 2 pár.č. 2-26,30,2/A,B, 24/B; nepár.č. 11-49
Bratislava Svätoplukova 821 09 Bratislava 2 čísla 1,3
Bratislava Svätovojtešská 831 03 Bratislava 3
Bratislava Svébska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Svetlá 811 02 Bratislava 1
Bratislava Svíbová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Svidnícka 821 03 Bratislava 2
Bratislava Svoradova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Svornosti 821 06 Bratislava 214
Bratislava Svrčia 841 04 Bratislava 4
Bratislava Syslia 821 05 Bratislava 2
Bratislava Šafárikovo námestie 811 02 Bratislava 1 pár.č. 2-6; čísla 3, 7
Bratislava Šafárikovo námestie 811 09 Bratislava 1 číslo 1
Bratislava Šafránová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Šagátova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Šachorová 831 07 Bratislava 36
Bratislava Šalátová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Šaldova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Šalviová 821 01 Bratislava 2
Bratislava Šamorínska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Šancová 811 04 Bratislava 1 pár. č. 2-6, 16-22
Bratislava Šancová 811 05 Bratislava 1 nepár.č.11-19; párne č.30-84
Bratislava Šancová 811 04 Bratislava 1 nepár.č 1-5, 1/A, 3/A,B, 5/A,B,C;
Bratislava Šancová 831 04 Bratislava 3 nepár. č. 21-65; pár. č. 88-112, 102/A
Bratislava Šándorova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Šarišská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Šášovská 851 06 Bratislava 5
Bratislava Šaštínska 841 04 Bratislava 4
Bratislava Ševčenkova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Šiesta 831 01 Bratislava 37
Bratislava Šikmá 821 06 Bratislava 214
Bratislava Šinkovské 831 07 Bratislava 36
Bratislava Šintavská 851 05 Bratislava 5
Bratislava Šípková 811 04 Bratislava 1
Bratislava Šípová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Šíravská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Široká 831 07 Bratislava 36
Bratislava Škarniclova 811 01 Bratislava 1
Bratislava Školská 811 07 Bratislava 1
Bratislava Škovránčia 811 06 Bratislava 1
Bratislava Škultétyho 831 03 Bratislava 3
Bratislava Šoltésovej 811 08 Bratislava 1
Bratislava Šošovicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Špieszova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Špitálska 811 08 Bratislava 1
Bratislava Športová 831 04 Bratislava 3
Bratislava Šrobárovo námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Šťastná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Štedrá 821 03 Bratislava 2
Bratislava Štefana Králika 841 08 Bratislava 49 nepár.č. 1, 7-95; pár.č. 2-20
Bratislava Štefana Králika 841 07 Bratislava 49 čísla 1/A, 3, 3/A,B,C,D, 5, 5/A,B,C,D
Bratislava Štefana Majera 841 06 Bratislava 48
Bratislava Štefana Rosívala 841 06 Bratislava 48
Bratislava Štefánikova 811 05 Bratislava 1 nepár.č. 9-33; pár.č. 2-14, 6/A
Bratislava Štefánikova 811 06 Bratislava 1 nepár.č. 1-7
Bratislava Štefánikova 811 04 Bratislava 1 nepár. č. 35-49; pár.č. 16-26
Bratislava Štefanovičova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Štefunkova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Štepná 841 01 Bratislava 42
Bratislava Štetinova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Štiavnická 821 04 Bratislava 2
Bratislava Štítova 841 10 Bratislava 49 2,3,4,6,8
Bratislava Štrbská 841 10 Bratislava 49
Bratislava Štúrova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Štvrtá 831 01 Bratislava 37
Bratislava Štyndlova 821 05 Bratislava 2
Bratislava Šulekova 811 03 Bratislava 1 pár.č.20-72,34/A,42
Bratislava Šulekova 811 03 Bratislava 1 nepár.č. 15-35,15/A,17/A;
Bratislava Šulekova 811 06 Bratislava 1 nepár.č. 1-13; pár.č. 2-18
Bratislava Šumavská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Šuňavcova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Šúrska 831 06 Bratislava 35
Bratislava Šustekova 851 04 Bratislava 5
Bratislava Šutráková 831 07 Bratislava 36
Bratislava Šuty 831 07 Bratislava 36
Bratislava Švabinského 851 01 Bratislava 5
Bratislava Švajčiareň 851 10 Bratislava 59
Bratislava Švantnerova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Tabaková 811 07 Bratislava 1
Bratislava Tablicova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Táborská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Tajovského 811 04 Bratislava 1
Bratislava Talichova 841 02 Bratislava 42
Bratislava Tallerova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Tatranská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Tavaríkova osada 841 02 Bratislava 42 1 až 10,1A, 11 až 39
Bratislava Tbiliská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Tehelná 831 03 Bratislava 3
Bratislava Tehelňa 841 07 Bratislava 49
Bratislava Tehliarska 841 07 Bratislava 49
Bratislava Technická 821 04 Bratislava 2
Bratislava Tekovská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Tekvicová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Telocvičná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Tematínska 851 05 Bratislava 5
Bratislava Teplická 831 02 Bratislava 3
Bratislava Terchovská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Teslova 821 02 Bratislava 2
Bratislava Tešedíkova 841 06 Bratislava 48
Bratislava Tetmayerova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Textilanka 841 07 Bratislava 49
Bratislava Thurzova 831 02 Bratislava 3
Bratislava Tibenského 831 07 Bratislava 36
Bratislava Tibériova 851 10 Bratislava 59 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
Bratislava Tichá 811 02 Bratislava 1
Bratislava Tilgnerova 841 04 Bratislava 4
Bratislava Timravina 811 06 Bratislava 1
Bratislava Tobrucká 811 02 Bratislava 1
Bratislava Tokajícka 821 03 Bratislava 2
Bratislava Tolstého 811 06 Bratislava 1
Bratislava Tománkova 841 05 Bratislava 4
Bratislava Tomanova 831 07 Bratislava 36
Bratislava Tomášikova 831 04 Bratislava 3 pár.č. 46-56, 50/A,B,C,D,E; č. 27,64
Bratislava Tomášikova 821 03 Bratislava 2 pár.č. 2-10, 10/A-H, 14, 23/C,25/A,28/A
Bratislava Tomášikova 821 01 Bratislava 2 pár.č. 16, 24-32, 32/A,B, 82; č.16;
Bratislava Tomášikova 821 01 Bratislava 2 nepár.č. 1-13, 23, 25, 29-35,1/A, 3/A, 5/B
Bratislava Tomášikova 821 02 Bratislava 2 čísla 20, 20/C, 22; nepár.č. 17-21
Bratislava Toplianska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Topoľčianska 851 05 Bratislava 5
Bratislava Topoľová 811 04 Bratislava 1
Bratislava Toryská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Továrenská 811 09 Bratislava 1
Bratislava Trajánova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Tramínová 831 52 Bratislava 35
Bratislava Tranovského 841 02 Bratislava 42
Bratislava Trávna 831 06 Bratislava 35
Bratislava Trebišovská 821 02 Bratislava 2 nepár.č. 3-13; čísla 2, 4
Bratislava Trebišovská 821 01 Bratislava 2 nepár. č. 15-21
Bratislava Trebišovská 821 03 Bratislava 2 č. 14
Bratislava Trenčianska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Treskoňova 811 06 Bratislava 1
Bratislava Tretia 831 01 Bratislava 37
Bratislava Trhová 841 01 Bratislava 42
Bratislava Trinásta 831 01 Bratislava 37
Bratislava Trnavská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Trnavská cesta 821 01 Bratislava 2 pár.č. 100-112, 104/B,C; č. 101
Bratislava Trnavská cesta 821 02 Bratislava 2 pár. č. 34-84, 50/A,B, 74/B-E, 82/A,104/A
Bratislava Trnavská cesta 821 08 Bratislava 2 pár. č. 2-32, 8/A
Bratislava Trnavská cesta 821 04 Bratislava 2 nepár.č. 51-67
Bratislava Trnavská cesta 831 04 Bratislava 3 nepár. č. 1-41, 29/A, 33/C, 39/A
Bratislava Trnavské mýto 831 03 Bratislava 3
Bratislava Trnková 851 10 Bratislava 59
Bratislava Tŕňová 821 04 Bratislava 2
Bratislava Trojdomy 831 02 Bratislava 3
Bratislava Trojičné námestie 821 06 Bratislava 214
Bratislava Trstínska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Tučkova 821 05 Bratislava 2
Bratislava Tuhovská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Tulipánová 841 01 Bratislava 42
Bratislava Tupého 831 01 Bratislava 37
Bratislava Tupolevova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Turbínova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Turčianska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Turistická 851 10 Bratislava 59
Bratislava Turnianska 851 07 Bratislava 5
Bratislava Tvarožkova 811 03 Bratislava 1
Bratislava Tylova 831 04 Bratislava 3
Bratislava Tymiánová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Tyršovo nábrežie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Učiteľská 821 06 Bratislava 214
Bratislava Údernícka 851 01 Bratislava 5
Bratislava Údolná 811 02 Bratislava 1
Bratislava Uhliská 831 07 Bratislava 36
Bratislava Uhorková 821 05 Bratislava 2
Bratislava Uhrova 831 01 Bratislava 37 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1A,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Bratislava Uhrovecká 841 07 Bratislava 49
Bratislava Ukrajinská 831 02 Bratislava 3
Bratislava Úprkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Úradnícka 831 03 Bratislava 3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Bratislava Uránová 821 02 Bratislava 2
Bratislava Urbánkova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Urbárska 851 10 Bratislava 59
Bratislava Ursínyho 831 02 Bratislava 3
Bratislava Uršulínska 811 01 Bratislava 1
Bratislava Ušiakova 841 01 Bratislava 42
Bratislava Úvozná 841 10 Bratislava 49
Bratislava Uzbecká 821 07 Bratislava 214
Bratislava Úzka 811 01 Bratislava 1
Bratislava Úžiny 831 06 Bratislava 35
Bratislava V záhradách 811 02 Bratislava 1
Bratislava Vajanského nábrežie 811 02 Bratislava 1
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 pár.č. 98/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 pár.č. 2-30, 8/A, 48-178,
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 pár. č. 100/A,B,108/A,B,120/A,
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 nepár.č. 89-95, 101, 127-137, 167,
Bratislava Vajnorská 831 03 Bratislava 3 nepár.č. 43-63
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 nepár. č. 171-175, 127/A,B, 129/B;
Bratislava Vajnorská 831 03 Bratislava 3 nepár. č. 1-41, 65-85; pár. č. 32-46
Bratislava Vajnorská 831 02 Bratislava 3 č. 89/A
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 134/A,B,136/A,1346
Bratislava Valachovej 841 01 Bratislava 42
Bratislava Valašská 811 04 Bratislava 1
Bratislava Valentiniánova 851 10 Bratislava 59
Bratislava Valchárska 821 09 Bratislava 2
Bratislava Vančurova 831 01 Bratislava 37
Bratislava Vansovej 811 03 Bratislava 1
Bratislava Vápencová 841 07 Bratislava 49
Bratislava Vápenka 841 07 Bratislava 49
Bratislava Vápenná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Varínska 821 05 Bratislava 2
Bratislava Varšavská 831 03 Bratislava 3 nepár.č. 1-27; pár.č. 2-22
Bratislava Varšavská 831 02 Bratislava 3 čísla 24, 29, 31
Bratislava Vavilovova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Vavrinecká 831 52 Bratislava 35
Bratislava Vavrínova 821 03 Bratislava 2
Bratislava Vazovova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Vážska 821 07 Bratislava 214
Bratislava Včelárska 821 05 Bratislava 2
Bratislava Velehradská 821 08 Bratislava 2
Bratislava Veľké Štepnice 831 07 Bratislava 36
Bratislava Veltlínska 831 02 Bratislava 3
Bratislava Vendelínska 841 01 Bratislava 42
Bratislava Ventúrska 811 01 Bratislava 1
Bratislava Veterná 811 03 Bratislava 1
Bratislava Veternicová 841 05 Bratislava 4
Bratislava Vetvárska 821 06 Bratislava 214
Bratislava Vetvová 811 02 Bratislava 1
Bratislava Vidlicová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Viedenská cesta 851 01 Bratislava 5 pár. č. 24, 36, 38
Bratislava Viedenská cesta 851 01 Bratislava 5 nepár.č. 1-7,37, 39, 257; pár.č. 8, 10, 22,
Bratislava Vietnamská 821 04 Bratislava 2
Bratislava Vígľašská 851 07 Bratislava 5
Bratislava Vihorlatská 831 04 Bratislava 3
Bratislava Viktora Tegelhoffa 831 04 Bratislava 3
Bratislava Viktorínova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Vilová 851 01 Bratislava 5
Bratislava Vincenta Hložníka 841 05 Bratislava 4
Bratislava Viničná 841 10 Bratislava 49
Bratislava Viniferova 831 01 Bratislava 37 1
Bratislava Vínna 831 02 Bratislava 3
Bratislava Vinohradnícka 821 06 Bratislava 214
Bratislava Violy Valachovej 841 01 Bratislava 42 1,2,3,4,6,8,10
Bratislava Višňová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Víťazná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Vlárska 831 01 Bratislava 37
Bratislava Vlastenecké námestie 851 01 Bratislava 5
Bratislava Vlašská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava 214
Bratislava Vlčkova 811 04 Bratislava 1 nepár.č. 33-51; pár.č. 8-26
Bratislava Vlčkova 811 05 Bratislava 1 nepár.č. 23, 27-31, 27/A; čísla 6, 8/A
Bratislava Vlčkova 811 06 Bratislava 1 nepár. č. 1-21, 11/A; čísla 2, 4;
Bratislava Vodné elektrárne 850 09 Bratislava 59
Bratislava Vodný vrch 811 01 Bratislava 1
Bratislava Vosková 831 01 Bratislava 37
Bratislava Votrubova 821 09 Bratislava 2
Bratislava Vrábeľská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Vrakunská 821 06 Bratislava 214 pár. č. 2-8/A; nepár.č. 5,17-23,29
Bratislava Vrakunská cesta 821 04 Bratislava 2 pár.č. 2-6,22/A
Bratislava Vrakunská cesta 821 07 Bratislava 214 číslo 22
Bratislava Vrančovičova 841 03 Bratislava 42
Bratislava Vranovská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Vrbánska 841 06 Bratislava 48
Bratislava Vrbenského 831 53 Bratislava 35
Bratislava Vŕbová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Vresová 831 01 Bratislava 37
Bratislava Vretenová 841 04 Bratislava 4
Bratislava Vrchná 811 02 Bratislava 1
Bratislava Vrútocká 821 04 Bratislava 2
Bratislava Vtáčikova cesta 831 06 Bratislava 35 1,2,4,6,8,1A,10,8A
Bratislava Vtáčnik 831 01 Bratislava 37
Bratislava Vyhliadka 841 05 Bratislava 4
Bratislava Vyhnianska cesta 831 02 Bratislava 3
Bratislava Výhonská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Východná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Vysoká 811 06 Bratislava 1
Bratislava Vysokohorská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Vyšehradská 851 06 Bratislava 5
Bratislava Vyšná 821 05 Bratislava 2
Bratislava Výtvarná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Vývojová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Wattova 821 04 Bratislava 2
Bratislava Wilsonova 811 07 Bratislava 1
Bratislava Wolkrova 851 01 Bratislava 5
Bratislava Za bránou 841 10 Bratislava 49
Bratislava Za farou 831 07 Bratislava 36
Bratislava Za humnami 831 07 Bratislava 36 č. 66,68,117,121,123
Bratislava Za Kasárňou 831 03 Bratislava 3
Bratislava Za mlynom 831 07 Bratislava 36
Bratislava Za sokolovňou 811 04 Bratislava 1
Bratislava Za Stanicou 831 04 Bratislava 3
Bratislava Za tehelňou 821 04 Bratislava 2
Bratislava Záborského 831 03 Bratislava 3
Bratislava Zadarská 851 10 Bratislava 59
Bratislava Zadunajská cesta 851 01 Bratislava 5
Bratislava Zafírová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Záhorácka 811 04 Bratislava 1
Bratislava Záhorská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Záhradkárska 841 02 Bratislava 42 pár. č. 2,8,12,16,18; nepár. č. 1,17,41
Bratislava Záhradná 841 07 Bratislava 49
Bratislava Záhradnícka 811 08 Bratislava 1 pár.č. 4-8
Bratislava Záhradnícka 821 08 Bratislava 2 pár.č. 22-104, 46/A
Bratislava Záhradnícka 821 08 Bratislava 2 nepár.č. 39-95, 87/A, 151, 153;
Bratislava Záhradnícka 811 07 Bratislava 1 nepár. č. 1-15, 21-37; pár. č. 10-20
Bratislava Záhrady 841 03 Bratislava 42
Bratislava Záhrebská 811 05 Bratislava 1 nepár.č. 1-13; pár.č. 2-8
Bratislava Záhrebská 811 07 Bratislava 1 čísla 10, 12
Bratislava Záhumenná 851 10 Bratislava 59
Bratislava Záhumenská 841 06 Bratislava 48
Bratislava Zákutie 841 06 Bratislava 48
Bratislava Zálužická 821 01 Bratislava 2
Bratislava Zamatová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Zámocká 811 01 Bratislava 1
Bratislava Zámocké schody 811 01 Bratislava 1
Bratislava Zámočnícka 811 03 Bratislava 1
Bratislava Západná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Západný rad 811 04 Bratislava 1
Bratislava Záporožská 851 01 Bratislava 5
Bratislava Zárubová 841 06 Bratislava 48
Bratislava Záruby 831 01 Bratislava 37
Bratislava Zátišie 831 03 Bratislava 3
Bratislava Zátureckého 831 07 Bratislava 36
Bratislava Zavadilová 841 08 Bratislava 49
Bratislava Závadská 831 06 Bratislava 35
Bratislava Záveterná 841 07 Bratislava 49
Bratislava Závodná 821 06 Bratislava 214
Bratislava Závodníkova 831 03 Bratislava 3
Bratislava Zbrody 831 07 Bratislava 36
Bratislava Zdravotnícka 851 10 Bratislava 59
Bratislava Zelená 811 01 Bratislava 1
Bratislava Zeleninová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Zelenohorská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Zelinárska 821 08 Bratislava 2
Bratislava Zhorínska 841 03 Bratislava 42
Bratislava Zidiny 841 03 Bratislava 42
Bratislava Zimná 821 02 Bratislava 2
Bratislava Zlatá 831 06 Bratislava 35
Bratislava Zlaté piesky 821 04 Bratislava 2
Bratislava Zlaté schody 841 05 Bratislava 4
Bratislava Zlatohorská 841 03 Bratislava 42
Bratislava Znievska 851 06 Bratislava 5
Bratislava Zobová 851 10 Bratislava 59
Bratislava Zohorská 841 04 Bratislava 4
Bratislava Zochova 811 03 Bratislava 1 pár.č.4-22;nepár.č.1-9
Bratislava Zrinského 811 03 Bratislava 1
Bratislava Zvolenská 821 09 Bratislava 2
Bratislava Zvončeková 831 06 Bratislava 35
Bratislava Žabí majer 830 00 Bratislava 3
Bratislava Žabotova 811 04 Bratislava 1
Bratislava Žarnovická 831 06 Bratislava 35
Bratislava Žatevná 841 01 Bratislava 42
Bratislava Žehrianska 851 07 Bratislava 5
Bratislava Železná 821 04 Bratislava 2
Bratislava Železničiarska 811 04 Bratislava 1
Bratislava Železničná 821 07 Bratislava 214
Bratislava Želiarska 841 07 Bratislava 49
Bratislava Žellova 821 08 Bratislava 2
Bratislava Žiacka 821 06 Bratislava 214
Bratislava Žiarska 811 03 Bratislava 1
Bratislava Židovská 811 01 Bratislava 1
Bratislava Žihľavová 821 07 Bratislava 214
Bratislava Žilinská 811 05 Bratislava 1 nepár.č. 1-13; pár.č. 8-20
Bratislava Žilinská 811 06 Bratislava 1 čísla 2,4
Bratislava Žitavská 821 07 Bratislava 214
Bratislava Žitná 831 06 Bratislava 35
Bratislava Živnostenská 811 06 Bratislava 1
Bratislava Žižkova 811 02 Bratislava 1
Bratislava Žltá 851 07 Bratislava 5
Bratislava Žulová 831 06 Bratislava 35
Bratislava Župné námestie 811 03 Bratislava 1
get posts with facebook hashtag in json format