Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Levice

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Levice 1. mája 934 01 Levice 1
Levice 28. októbra 934 01 Levice 1
Levice 29. augusta 934 01 Levice 1
Levice A. Dvořáka 934 01 Levice 1
Levice A. Kmeťa 934 05 Levice 5
Levice A. Sládkoviča 934 01 Levice 1
Levice Agátová 934 01 Levice 1
Levice B. S. Timravy 934 01 Levice 1
Levice B. Smetanu 934 01 Levice 1
Levice Bátovská cesta 934 01 Levice 1
Levice Bernolákova 934 01 Levice 1
Levice Boženy Němcovej 934 01 Levice 1
Levice Brestová 934 01 Levice 1
Levice Červenej armády 934 01 Levice 1
Levice ČSA 934 01 Levice 1
Levice Čudo 934 01 Levice 1
Levice Dopravná 934 01 Levice 1
Levice Dostojevského 934 01 Levice 1
Levice Družstevnícka 934 01 Levice 1
Levice F. Engelsa 934 01 Levice 1
Levice F. Hečku 934 01 Levice 1
Levice Gaštanová 934 01 Levice 1
Levice Hlboká 934 01 Levice 1
Levice Holubyho 934 01 Levice 1
Levice Hontianska 934 01 Levice 1
Levice Hronská 934 01 Levice 1
Levice Hurbanova 934 01 Levice 1
Levice I. Krasku 934 01 Levice 1
Levice J. Bottu 934 01 Levice 1
Levice J. Černáka 934 01 Levice 1
Levice J. Dózsu 934 01 Levice 1
Levice J. Hollého 934 05 Levice 5
Levice J. Jesenského 934 01 Levice 1
Levice J. Kalinčiaka 934 05 Levice 5
Levice J. Kollára 934 05 Levice 5
Levice J. Švermu 934 05 Levice 5
Levice Jarná 934 01 Levice 1
Levice Javorová 934 01 Levice 1
Levice Jubilejná 934 01 Levice 1
Levice Jurská cesta 934 01 Levice 1
Levice Južná 934 01 Levice 1
Levice K. Marxa 934 01 Levice 1
Levice Kalnická cesta 934 01 Levice 1
Levice Kalvínske nám. 934 01 Levice 1
Levice Kasárenská 934 01 Levice 1
Levice Kľačianska 934 01 Levice 1
Levice Koháryho 934 01 Levice 1
Levice Komenského 934 01 Levice 1
Levice Konopná 934 05 Levice 5
Levice kpt. J. Nálepku 934 01 Levice 1 ostatné čísla
Levice kpt. J. Nálepku 934 05 Levice 5 nepár.č.3-49
Levice kpt. Jaroša 934 05 Levice 5
Levice Krátka 934 01 Levice 1
Levice Ku Bratke 934 05 Levice 5
Levice Kusá hora 934 01 Levice 1
Levice Kuzmányho 934 05 Levice 5
Levice Kvetná 934 01 Levice 1
Levice Kyjevská 934 05 Levice 5
Levice L. Exnára 934 05 Levice 5
Levice Ľ. Ivana 934 05 Levice 5
Levice Ľ. Podjavorinskej 934 01 Levice 1
Levice Ľ. Štúra 934 01 Levice 1
Levice Ľanová 934 05 Levice 5
Levice Lipová 934 01 Levice 1
Levice Ludanská cesta 934 05 Levice 5
Levice M. Kukučína 934 01 Levice 1
Levice M. R. Štefánika 934 01 Levice 1
Levice maj. Samojlenku 934 01 Levice 1
Levice Mestský majer 934 01 Levice 1
Levice Mierová 934 01 Levice 1
Levice Mládežnícka 934 05 Levice 5
Levice Mlynská 934 01 Levice 1
Levice Mochovská 934 05 Levice 5
Levice Montua 934 01 Levice 1
Levice Moyzesova 934 05 Levice 5
Levice Mudroňova 934 05 Levice 5
Levice Muškátová 934 01 Levice 1
Levice Na bašte 934 01 Levice 1
Levice Na lúkach 934 01 Levice 1
Levice Nábrežná 934 05 Levice 5
Levice Nádražný rad 934 01 Levice 1
Levice Nám. E. M. Šoltésove 934 01 Levice 1
Levice Nám. hrdinov 934 01 Levice 1
Levice Narcisová 934 01 Levice 1
Levice Obrancov mieru 934 01 Levice 1
Levice Okružná 934 01 Levice 1
Levice Orgovánová 934 01 Levice 1
Levice P. Jilemnického 934 01 Levice 1
Levice P. O. Hviezdoslava 934 01 Levice 1
Levice Palackého 934 01 Levice 1
Levice Palárikova 934 01 Levice 1
Levice Partizánov 934 01 Levice 1
Levice Perecká 934 05 Levice 5
Levice Pionierska 934 01 Levice 1
Levice Pivničná 934 01 Levice 1
Levice Pod amfiteátrom 934 01 Levice 1
Levice Pod Urbanom 934 01 Levice 1
Levice Podhradie 934 01 Levice 1
Levice Poľná 934 01 Levice 1
Levice Požiarnická 934 01 Levice 1
Levice Pradiarska 934 05 Levice 5
Levice Pri Podlužianke 934 01 Levice 1
Levice Pri tehelni 934 01 Levice 1
Levice Priateľstva 934 01 Levice 1
Levice Robotnícka 934 01 Levice 1
Levice Rozmarínová 934 01 Levice 1
Levice Ružová 934 01 Levice 1
Levice Rybáreň 934 05 Levice 5
Levice S. Chalupku 934 01 Levice 1
Levice Saratovská 934 05 Levice 5
Levice Severná 934 01 Levice 1
Levice Skalný rad 934 01 Levice 1
Levice Slobody 934 05 Levice 5
Levice SNP 934 01 Levice 1
Levice Sokolovská 934 01 Levice 1
Levice Súkenícka 934 05 Levice 5
Levice sv. Michala 934 01 Levice 1
Levice sv. Ján 934 01 Levice 1
Levice Š. Majora 934 01 Levice 1
Levice Šafárikova 934 01 Levice 1
Levice Školská 934 01 Levice 1
Levice T. Vansovej 934 01 Levice 1
Levice Tabaková 934 01 Levice 1
Levice Tatranská 934 01 Levice 1
Levice Tekovská 934 01 Levice 1
Levice Textilná 934 05 Levice 5
Levice Tolstého 934 01 Levice 1
Levice Turecký rad 934 01 Levice 1
Levice Tyršova 934 01 Levice 1
Levice Vajanského 934 01 Levice 1
Levice Vinohradnícka 934 01 Levice 1
Levice Vojenská 934 01 Levice 1
Levice Východná 934 01 Levice 1
Levice Vysoká 934 01 Levice 1
Levice Záhradná 934 01 Levice 1
Levice Zd. Nejedlého 934 05 Levice 5 nepárne č. 15-17,41-71; čísla 18-39
Levice Zd. Nejedlého 934 01 Levice 1 čísla 1-14,16,73
Levice Železničná 934 01 Levice 1
get posts with facebook hashtag in json format