Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Povazska Bystrica

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Považská Bystrica 1. mája 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica 8. mája 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Centrum 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Cingelov laz 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Dedovec 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Družstevná 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Dukelská 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Galanovec 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Gorkého 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Hliníky 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Hliny 017 07 Považská Bystrica 7
Považská Bystrica Horný Milochov 017 06 Považská Bystrica 6
Považská Bystrica Horný Moštenec 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Hviezdoslavova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Chodnícky laz 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica I. Krasku 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Jesenského 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Komenského 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica kpt. Nálepku 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Krekáčov laz 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Krížna 017 06 Považská Bystrica 6 časť Milochov
Považská Bystrica Krížna 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Kúnovec 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Kuzmányho 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Lánska 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica M. Kukučína 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica M. R. Štefánika 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Mierová 017 06 Považská Bystrica 6 časť Milochov
Považská Bystrica Mierová 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Mládežnícka 017 06 Považská Bystrica 6 časť Milochov
Považská Bystrica Mládežnícka 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Mošteníkova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Moyzesova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Nábrežná 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Nemocničná 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Nová 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Odborov 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Orlové 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Partizánska 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Pionierska 017 06 Považská Bystrica 6 časť Milochov
Považská Bystrica Pionierska 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Podhlinie 017 07 Považská Bystrica 7
Považská Bystrica Podmanín 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Podvažie 017 04 Považská Bystrica 4
Považská Bystrica Považské Podhradie 017 04 Považská Bystrica 4
Považská Bystrica Praznov 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Predmostie 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Pribinova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Robotnícka 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Rozkvet 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Rybárikov laz 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Sládkovičova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica SNP 017 07 Považská Bystrica 7 ostatné č.
Považská Bystrica SNP 017 01 Považská Bystrica 1 č.1916/434, 1917/435 - 1919/437; 4483/471
Považská Bystrica Stred 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Sverepec 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Šebešťanová 017 04 Považská Bystrica 4
Považská Bystrica Školská 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Šoltésovej 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Športovcov 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Štúrova 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Tatranská 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Vrtižer 017 05 Považská Bystrica 5
Považská Bystrica Zakvášov 017 01 Považská Bystrica 1 č.1950,1951,2467,2615-2619,2752-2754,2757
Považská Bystrica Zakvášov 017 01 Považská Bystrica 1 č.173,175,197,322,1543-1590,1901,1941,
Považská Bystrica Zakvášov 017 07 Považská Bystrica 7 č.1489-1543,2413
Považská Bystrica Zemiansky Kvášov 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Železničná 017 01 Považská Bystrica 1
Považská Bystrica Žilinská 017 01 Považská Bystrica 1
get posts with facebook hashtag in json format