Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Trnava

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Trnavá Hora 966 11 Trnavá Hora Žiar nad Hronom
Trnava pri Laborci 072 31 Vinné Michalovce
Trnava 9. Mája 917 02 Trnava 2
Trnava A. Hlinku 917 01 Trnava 1
Trnava A. Kmeťa 917 01 Trnava 1
Trnava A. Kubáňa 917 01 Trnava 1
Trnava A. Kubinu 917 01 Trnava 1
Trnava A. Sládkoviča 917 01 Trnava 1
Trnava A. Žarnova 917 02 Trnava 2
Trnava A. Štrekára 917 08 Trnava 8
Trnava Agátova 917 01 Trnava 1
Trnava Alfréda Wetzlera 917 08 Trnava 8
Trnava A. Malatinského 917 01 Trnava 1
Trnava Astrová 917 02 Trnava 2
Trnava Atómová 917 01 Trnava 1
Trnava Átriová 917 01 Trnava 1
Trnava Automobilová 917 01 Trnava 1
Trnava B. Němcovej 917 01 Trnava 1
Trnava B. S. Timravy 917 01 Trnava 1
Trnava B. Smetanu 917 08 Trnava 8
Trnava Belgická 917 01 Trnava 1
Trnava Bernolákova 917 01 Trnava 1
Trnava Bočná 917 02 Trnava 2
Trnava Bosniacka 917 05 Trnava 5
Trnava Botanická 917 08 Trnava 8
Trnava Bradlanská 917 01 Trnava 1
Trnava Bratislavská 917 02 Trnava 2
Trnava Bučianska 917 01 Trnava 1
Trnava Bulharská 917 01 Trnava 1
Trnava Clementisova 917 01 Trnava 1
Trnava Coburgova 917 02 Trnava 2
Trnava Cukrová 917 01 Trnava 1
Trnava Čajkovského 917 08 Trnava 8
Trnava Čerešňová 917 08 Trnava 8
Trnava Daxnerova 917 01 Trnava 1
Trnava Dedinská 917 05 Trnava 5
Trnava Denisová 917 01 Trnava 1
Trnava Dialničná 917 05 Trnava 5
Trnava Divadelná 917 01 Trnava 1
Trnava Dohnányho 917 02 Trnava 2
Trnava Dolné bašty 917 01 Trnava 1
Trnava Dolnopotočná 917 01 Trnava 1
Trnava Dúhová 917 01 Trnava 1
Trnava E. M. Šoltésovej 917 01 Trnava 1
Trnava Ferka Urbánka 917 01 Trnava 1
Trnava Fraňa Kráľa 917 02 Trnava 2
Trnava Francisciho 917 01 Trnava 1
Trnava F. Veselovského 917 01 Trnava 1
Trnava Františkánska 917 01 Trnava 1
Trnava G. Steinera 917 02 Trnava 2
Trnava Gavlovičova 917 01 Trnava 1
Trnava G. Dusíka 917 08 Trnava 8
Trnava gen. Goliana 917 02 Trnava 2
Trnava Halenárska 917 01 Trnava 1
Trnava Hattalova 917 01 Trnava 1
Trnava Haulíkova 917 01 Trnava 1
Trnava Hlavná 917 01 Trnava 1
Trnava Hlboká 917 01 Trnava 1
Trnava Hodžova 917 01 Trnava 1
Trnava Horné bašty 917 01 Trnava 1
Trnava Hornopotočná 917 01 Trnava 1
Trnava Hospodárska 917 01 Trnava 1
Trnava Hraničná 917 05 Trnava 5
Trnava Hurbanova 917 08 Trnava 8
Trnava Hviezdna 917 01 Trnava 1
Trnava Hviezdoslavova 917 01 Trnava 1
Trnava Chovateľská 917 01 Trnava 1
Trnava Chrenová 917 05 Trnava 5
Trnava Invalidská 917 01 Trnava 1
Trnava Ivana Krasku 917 05 Trnava 5
Trnava J. Bottu 917 01 Trnava 1
Trnava J. G. Tajovského 917 08 Trnava 8
Trnava Jabloňová 917 05 Trnava 5
Trnava Jačmenná 917 01 Trnava 1
Trnava Jaderná 917 01 Trnava 1
Trnava J. Hajdóczyho 917 01 Trnava 1
Trnava J. Hlubíka 917 01 Trnava 1
Trnava J. Hollého 917 01 Trnava 1
Trnava J. Sambucusa 917 01 Trnava 1
Trnava Jánošíkova 917 01 Trnava 1
Trnava Jarná 917 05 Trnava 5
Trnava Jasná 917 01 Trnava 1
Trnava Javorová 917 05 Trnava 5
Trnava Jazdecká 917 08 Trnava 8
Trnava Jerichova 917 01 Trnava 1
Trnava Jeruzalemská 917 01 Trnava 1
Trnava Jesenského 917 01 Trnava 1
Trnava Jilemnického 917 01 Trnava 1
Trnava Jiráskova 917 02 Trnava 2
Trnava Johna Dopyera 917 08 Trnava 8
Trnava Júliusa Gábriša 917 08 Trnava 8
Trnava Juraja Fándlyho 917 01 Trnava 1
Trnava J. Slottu 917 01 Trnava 1
Trnava Kalinčiakova 917 01 Trnava 1
Trnava Kamenná cesta 917 01 Trnava 1
Trnava Kapitulská 917 01 Trnava 1
Trnava K. Ježíka 917 05 Trnava 5
Trnava Karpatská 917 01 Trnava 1
Trnava Klempova 917 01 Trnava 1
Trnava Koceľova 917 01 Trnava 1
Trnava Kollárova 917 01 Trnava 1
Trnava Komenského 917 01 Trnava 1
Trnava Koniarekova 917 01 Trnava 1
Trnava Čulena 917 01 Trnava 1
Trnava Konvalinková 917 02 Trnava 2
Trnava Kopánkova 917 01 Trnava 1
Trnava Kornela Mahra 917 08 Trnava 8
Trnava Kozácka 917 02 Trnava 2
Trnava Krajná 917 01 Trnava 1
Trnava Krátka 917 08 Trnava 8
Trnava Krížová 917 01 Trnava 1
Trnava Krupská 917 01 Trnava 1
Trnava Kukučínova 917 01 Trnava 1
Trnava Kuzmányho 917 08 Trnava 8
Trnava Kvetná 917 01 Trnava 1
Trnava Ľaliová 917 02 Trnava 2
Trnava Legionárska 917 01 Trnava 1
Trnava L. Janáčka 917 01 Trnava 1
Trnava Letecká 917 01 Trnava 1
Trnava Letná 917 01 Trnava 1
Trnava Lichardova 917 01 Trnava 1
Trnava Limbová 917 02 Trnava 2
Trnava Lipová 917 05 Trnava 5
Trnava Lomonosovova 917 08 Trnava 8
Trnava Lovecká 917 01 Trnava 1
Trnava Lúčna 917 05 Trnava 5
Trnava Ľ. Podjavorinskej 917 01 Trnava 1
Trnava Ľudová 917 01 Trnava 1
Trnava Beethovena 917 08 Trnava 8
Trnava M. S. Trnavského 917 01 Trnava 1
Trnava Malá 917 01 Trnava 1
Trnava Malinová 917 05 Trnava 5
Trnava Malženická cesta 917 01 Trnava 1
Trnava Markovičova 917 02 Trnava 2
Trnava Benku 917 01 Trnava 1
Trnava Martina Gregora 917 08 Trnava 8
Trnava Matuškova 917 01 Trnava 1
Trnava M. Gorkého 917 02 Trnava 2
Trnava M. Hella 917 01 Trnava 1
Trnava Mesačná 917 02 Trnava 2
Trnava Mierová 917 01 Trnava 1
Trnava Michalská 917 01 Trnava 1
Trnava Mikovíniho 917 01 Trnava 1
Trnava M. Koperníka 917 01 Trnava 1
Trnava Modranská 917 01 Trnava 1
Trnava Mozartova 917 08 Trnava 8
Trnava Murgašova 917 01 Trnava 1
Trnava Múzejné nám. 917 01 Trnava 1
Trnava Mýtna 917 02 Trnava 2
Trnava Na Hlinách 917 01 Trnava 1
Trnava Nám. J. Herdu 917 01 Trnava 1
Trnava Nám. SNP 917 01 Trnava 1
Trnava Nám. Sl. uč. tovar. 917 01 Trnava 1
Trnava Nám. sv. Mikuláša 917 01 Trnava 1
Trnava Narcisová 917 01 Trnava 1
Trnava Nerudova 917 02 Trnava 2
Trnava Nevädzová 917 02 Trnava 2
Trnava Nezábudková 917 02 Trnava 2
Trnava Nitrianska 917 01 Trnava 1
Trnava Nobelova 917 01 Trnava 1
Trnava Nová 917 01 Trnava 1
Trnava Novosadská 917 01 Trnava 1
Trnava Oblúková 917 01 Trnava 1
Trnava Odbojárska 917 02 Trnava 2
Trnava Okružná 917 01 Trnava 1
Trnava Okružné nám. 917 08 Trnava 8
Trnava Olivová 917 05 Trnava 5
Trnava Olympijská 917 01 Trnava 1
Trnava Oravné 917 01 Trnava 1
Trnava Orechová 917 05 Trnava 5
Trnava Orešianska 917 01 Trnava 1
Trnava Orgovánová 917 02 Trnava 2
Trnava Orolská 917 01 Trnava 1
Trnava Osadná 917 02 Trnava 2
Trnava Oskara Čepana 917 08 Trnava 8
Trnava Ostravská 917 02 Trnava 2
Trnava Osvaldova 917 01 Trnava 1
Trnava Ovocná 917 08 Trnava 8
Trnava Palárikova 917 01 Trnava 1
Trnava Parašutistov 917 01 Trnava 1
Trnava Park Janka Kráľa 917 08 Trnava 8
Trnava Parková 917 01 Trnava 1
Trnava Pásová 917 05 Trnava 5
Trnava Paulínska 917 01 Trnava 1
Trnava P. Hlbinu 917 01 Trnava 1
Trnava Pavla Mudroňa 917 01 Trnava 1
Trnava Pažitná 917 01 Trnava 1
Trnava Pažitný mlyn 917 01 Trnava 1
Trnava Pekárska 917 01 Trnava 1
Trnava Bohúňa 917 01 Trnava 1
Trnava P. Pázmaňa 917 01 Trnava 1
Trnava Petzvalova 917 02 Trnava 2
Trnava Piešťanská 917 01 Trnava 1
Trnava Pobrežná 917 05 Trnava 5
Trnava Poľná 917 01 Trnava 1
Trnava Poštová 917 01 Trnava 1
Trnava Prechodná ulica 917 01 Trnava 1
Trnava Pri kalvárii 917 01 Trnava 1
Trnava Pri potoku 917 05 Trnava 5
Trnava Priemyselná 917 01 Trnava 1
Trnava Púpavová 917 02 Trnava 2
Trnava Pútnická 917 05 Trnava 5
Trnava Radarová 917 01 Trnava 1
Trnava Radlinského 917 01 Trnava 1
Trnava Rajčurská 917 05 Trnava 5
Trnava Rázusova 917 01 Trnava 1
Trnava Rekreačná 919 34 Biely Kostol
Trnava Robotnícka 917 01 Trnava 1
Trnava Roľnícka 917 08 Trnava 8
Trnava Rovná 917 01 Trnava 1
Trnava R. Dilonga 917 01 Trnava 1
Trnava Rudolfa Vrbu 917 08 Trnava 8
Trnava Ružindolská 917 01 Trnava 1
Trnava Ružová 917 02 Trnava 2
Trnava Rybníková 917 01 Trnava 1
Trnava Sadová 917 01 Trnava 1
Trnava Saleziánska 917 01 Trnava 1
Trnava S. Jurkoviča 917 01 Trnava 1
Trnava Sasinkova 917 01 Trnava 1
Trnava Seminárska 917 01 Trnava 1
Trnava Sereďská 917 05 Trnava 5
Trnava Severná 917 01 Trnava 1
Trnava Sibírska 917 01 Trnava 1
Trnava Skladová 917 01 Trnava 1
Trnava Sladovnícka 917 01 Trnava 1
Trnava Slnečná 917 01 Trnava 1
Trnava Slovanská 917 02 Trnava 2
Trnava Slovenská 917 01 Trnava 1
Trnava Spartakovská 917 01 Trnava 1
Trnava Spojná 917 01 Trnava 1
Trnava Staničná 917 01 Trnava 1 ostatné čísla
Trnava Staničná 917 08 Trnava 8 č. 1-4
Trnava Stará 917 01 Trnava 1
Trnava Starohájska 917 01 Trnava 1
Trnava Stavebná 917 01 Trnava 1
Trnava Stredná 917 01 Trnava 1
Trnava Strelecká 917 01 Trnava 1
Trnava Strmá 917 01 Trnava 1
Trnava Strojárenská 917 02 Trnava 2
Trnava Stromová 917 02 Trnava 2
Trnava Suchá 917 01 Trnava 1
Trnava Suchovská 917 01 Trnava 1
Trnava sv. Cyrila a Metoda 917 01 Trnava 1
Trnava Š. M. Dolina 917 01 Trnava 1
Trnava Šafárikova 917 08 Trnava 8
Trnava Šípová 917 01 Trnava 1
Trnava Školská 917 01 Trnava 1
Trnava ŠM 9. mája 917 01 Trnava 1
Trnava ŠM Farský mlyn 917 01 Trnava 1
Trnava ŠM Peklo 917 01 Trnava 1
Trnava ŠM Veľký dvor 917 01 Trnava 1
Trnava Špačinská cesta 917 01 Trnava 1
Trnava Športová 917 01 Trnava 1
Trnava Šrobárova 917 01 Trnava 1
Trnava Štefana Baniča 917 01 Trnava 1
Trnava Š. C. Parráka 917 01 Trnava 1
Trnava Š. Fidlíka 917 01 Trnava 1
Trnava Š. Moyzesa 917 01 Trnava 1
Trnava Štefánikova 917 01 Trnava 1
Trnava Štrky 917 01 Trnava 1
Trnava Študentská 917 01 Trnava 1
Trnava Štúrova 917 01 Trnava 1
Trnava Tamaškovičova 917 01 Trnava 1
Trnava Tatranská 917 01 Trnava 1
Trnava Tehelná 917 01 Trnava 1
Trnava Teodora Tekela 917 01 Trnava 1
Trnava T. Vansovej 917 01 Trnava 1
Trnava Tibora Kružliaka 917 08 Trnava 8
Trnava T. Milkina 917 01 Trnava 1
Trnava Tichá 917 05 Trnava 5
Trnava Tomášikova 917 01 Trnava 1
Trnava Topožová 917 05 Trnava 5
Trnava Traťová 917 08 Trnava 8
Trnava Trhová 917 01 Trnava 1
Trnava Tŕnitá ulička 917 01 Trnava 1
Trnava Trojičné nám. 917 01 Trnava 1
Trnava Trstínska cesta 917 01 Trnava 1
Trnava Tulipánová 917 02 Trnava 2
Trnava Univerzitné nám. 917 01 Trnava 1
Trnava Ústianska 917 01 Trnava 1
Trnava V jame 917 01 Trnava 1
Trnava V. P. Totha 917 01 Trnava 1
Trnava Vajanského 917 01 Trnava 1
Trnava Vajslova 917 01 Trnava 1
Trnava Vančurova 917 01 Trnava 1
Trnava Varšavská 917 01 Trnava 1
Trnava Veselá 917 01 Trnava 1
Trnava Veterná 917 01 Trnava 1
Trnava Viktoríniho nám. 917 01 Trnava 1
Trnava V. Clementisa 917 01 Trnava 1
Trnava Vl. Roya 917 01 Trnava 1
Trnava Vlárska 917 01 Trnava 1
Trnava Vodná 917 05 Trnava 5
Trnava Williama Shiffera 917 08 Trnava 8
Trnava Wolkerova 917 01 Trnava 1
Trnava Zámočnícka 917 01 Trnava 1
Trnava Západná 917 01 Trnava 1
Trnava Zavarská 917 01 Trnava 1
Trnava Zelená 917 08 Trnava 8
Trnava Zelenečská 917 02 Trnava 2
Trnava Zelený kríčok 917 01 Trnava 1
Trnava Zlievarenská 917 02 Trnava 2
Trnava Zvončeková 917 02 Trnava 2
Trnava Železná 917 01 Trnava 1
Trnava Železničná ulica 917 01 Trnava 1
Trnava Žitná 917 01 Trnava 1
get posts with facebook hashtag in json format