Loading...
Polkanová (č.d.1,2,3 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Polkanová (ostat.č.) 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Vlkanová 97631 Vlkanová Banská Bystrica
Donovaly 97639 Donovaly Banská Bystrica
Banská Bystrica Tulipánová 97401 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica Golianova 97401 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica Hurbanova 97401 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica Kukučínova 97401 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica Petelenova 97401 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica Jazmínová 97404 Banská Bystrica 4
Banská Bystrica Kvetinová 97404 Banská Bystrica 4
Banská Bystrica Nová 97404 Banská Bystrica 4
Banská Bystrica Akvamarínová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Bučinová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Čerešňová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Jabloňová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Jarabinová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Klenová ulica 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Platinová ulica 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Rubínová 97405 Banská Bystrica 5
Banská Bystrica Višňová 97409 Banská Bystrica 9
Banská Bystrica Gaštanová 97409 Banská Bystrica 9
Banská Bystrica Jaseňová 97409 Banská Bystrica 9
Banská Bystrica Rudelinova ulica 97411 Banská Bystrica 11