Loading...
Riečka 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Polkanová (č.d.1,2,3 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Dolná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Dolná Môlča 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Bečov 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Môlča 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Čačín 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Sebedín 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Sebedín - Bečov 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Kynceľová 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Nemce 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Prostredná Môlča 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Horná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Horná Môlča 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Čerín 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Špania Dolina 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Malachov 97405 Banská Bystrica 5 Banská Bystrica
Horné Pršany 97405 Banská Bystrica 5 Banská Bystrica
Staré Hory 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Polkanová (ostat.č.) 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Dolný Jelenec 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Motyčky 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Turecká 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Valentová 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Horný Jelenec 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Štubne 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Jergaly 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Harmanec 97603 Harmanec Banská Bystrica
Dolný Harmanec 97603 Harmanec Banská Bystrica
Baláže 97611 Selce pri B.Bystrici Banská Bystrica