Loading...
Galanta 92401 Galanta 1 Galanta
Gáň 92401 Galanta 1 Galanta
Nebojsa 92401 Galanta 1 Galanta
Javorinka 92501 Matúškovo Galanta
Matúškovo 92501 Matúškovo Galanta
Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby Galanta
Horné Saliby-Hrušov 92502 Dolné Saliby Galanta
Horné Saliby 92503 Horné Saliby Galanta
Tomášikovo 92504 Tomašíkovo Galanta
Vozokany 92505 Vozokany pri Galante Galanta
Čierna Voda 92506 Čierna Voda Galanta
Mostová 92507 Mostová Galanta
Čierny Brod 92508 Čierny Brod Galanta
Košúty 92509 Košúty Galanta
Malá Mača 92521 Sládkovičovo Galanta
Sládkovičovo 92521 Sládkovičovo Galanta
Nové Osady 92522 Veľké Úľany Galanta
Veľké Úľany 92522 Veľké Úľany Galanta
Jánovce 92522 Veľké Úľany Galanta
Jelka 92523 Jelka Galanta
Veľký Grob 92527 Veľký Grob Galanta
Pusté Úľany 92528 Pusté Úľany Galanta
Veľká Mača 92532 Veľká Mača Galanta
Kráľov Brod 92541 Kráľov Brod Galanta
Mačonáš 92541 Kráľov Brod Galanta
Dolný Chotár 92541 Kráľov Brod Galanta
Slovenské Pole 92541 Kráľov Brod Galanta
Trstice 92542 Trstice Galanta
Abrahám 92545 Abrahám Galanta
Hoste 92545 Abrahám Galanta