Loading...
Ipeľ 98526 Málinec Poltár
Ipeľský Sokolec 93575 Ipeľský Sokolec Levice
Ipeľské Úľany 93582 Plášťovce Levice
Ipeľka 98541 Šávoľ Lučenec
Ipeľské Predmostie 99110 Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš
Žilina Ipeľská 01001 Žilina 1
Košice Ipeľská 04011 Košice 11
Bratislava Ipeľská 82107 Bratislava 214