Loading...
Kolónia 07642 Veľké Trakany Trebišov
Kolónia 92901 Dunajská Streda 1 Dunajská Streda
Kolónia 93035 Michal na Ostrove Dunajská Streda
Kolónia 94356 Bíňa Nové Zámky
Martin I. kolónia 03861 Vrútky
Martin II. kolónia 03861 Vrútky
Martin III. kolónia 03861 Vrútky
Martin Kolónia Hviezda 03861 Vrútky
Partizánske Kolónia 95804 Partizánske 1
Zvolen Dolná kolónia 96001 Zvolen 1