Loading...
Madérét 93028 Okoč Komárno
Veľký Harčáš 94501 Komárno 1 Komárno
Zlatá Osada 94501 Komárno 1 Komárno
Hliník 94501 Komárno 1 Komárno
Malá Iža 94501 Komárno 1 Komárno
Lándor 94501 Komárno 1 Komárno
Vrbová nad Váhom 94501 Komárno 1 Komárno
Čergov 94501 Komárno 1 Komárno
Nová Osada 94501 Komárno 1 Komárno
Čerhát 94504 Komárno 4 Komárno
Pavel 94504 Komárno 4 Komárno
Kameničná 94601 Kameničná pri Komár. Komárno
Balvany 94601 Kameničná pri Komár. Komárno
Violín 94602 Čalovec Komárno
Čalovec 94602 Čalovec Komárno
Kráľka 94603 Kolárovo Komárno
Veľký Ostrov 94603 Kolárovo Komárno
Pačérok 94603 Kolárovo Komárno
Částa 94603 Kolárovo Komárno
Kolárovo 94603 Kolárovo Komárno
Čierny Chrbát 94603 Kolárovo Komárno
Malý Ostrov 94603 Kolárovo Komárno
Dedina Mládeže 94603 Kolárovo Komárno
Veľká Gúta 94603 Kolárovo Komárno
Veľký Lél 94612 Zlatná na Ostrove Komárno
Zlatná na Ostrove 94612 Zlatná na Ostrove Komárno
Horná Zlatná 94612 Zlatná na Ostrove Komárno
Okoličná na Ostrove 94613 Okoličná na Ostrove Komárno
Štúrová 94613 Okoličná na Ostrove Komárno
Sokolce - lúky 94614 Zemianska Olča Komárno