Loading...
Kráľovce 04444 Kráľovce pri Koš. Košice-okolie
Koceľovce 04935 Ochtiná Rožňava
Buglovce 05304 Spišské Podhradie Levoča
Mečedelovce 05314 Spišský Štvrtok Levoča
Jaklovce 05561 Jaklovce Gelnica
Machalovce 05913 Jánovce pri Poprade Poprad
Čabalovce 06716 Výrava Medzilaborce
Čukalovce 06735 Pčoliné Snina
Meďov 07101 Michalovce 1 Michalovce
Michalovce 07101 Michalovce 1 Michalovce
Milovaná 07101 Michalovce 1 Michalovce
Topoľany 07101 Michalovce 1 Michalovce
Močarany 07101 Michalovce 1 Michalovce
Suché 07101 Michalovce 1 Michalovce
Žabany 07101 Michalovce 1 Michalovce
Betlenovce 07101 Michalovce 1 Michalovce
Vŕbovec 07101 Michalovce 1 Michalovce
Vybúchanec 07101 Michalovce 1 Michalovce
Lesné 07101 Michalovce 1 Michalovce
Petrovce n/Laborcom 07101 Michalovce 1 Michalovce
Krásnovce 07201 Pozdišovce Michalovce
Pozdišovce 07201 Pozdišovce Michalovce
Šamudovce 07201 Pozdišovce Michalovce
Laškovce 07201 Pozdišovce Michalovce
Tušice 07202 Tušická Nová Ves Michalovce
Tušická Nová Ves 07202 Tušická Nová Ves Michalovce
Horovce 07202 Tušická Nová Ves Michalovce
Lučkovce 07203 Rakovec nad Ondavou Michalovce
Moravany 07203 Rakovec nad Ondavou Michalovce
Rakovec nad Ondavou 07203 Rakovec nad Ondavou Michalovce