Loading...
Nové Zámky 94002 Nové Zámky 2 Nové Zámky
Nový Gúg 94002 Nové Zámky 2 Nové Zámky
Bánov 94101 Bánov pri N.Zámkoch Nové Zámky
Mlynský Sek 94102 Lipová pri N.Zámkoch Nové Zámky
Ondrochov 94102 Lipová pri N.Zámkoch Nové Zámky
Lipová 94102 Lipová pri N.Zámkoch Nové Zámky
Úľany nad Žitavou 94103 Úľany nad Žitavou Nové Zámky
Mojzesovo 94104 Mojzesovo Nové Zámky
Černík 94105 Černík Nové Zámky
Komjatice 94106 Komjatice Nové Zámky
Veľký Kýr 94107 Veľký Kýr Nové Zámky
Kendereš 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Dolný Jatov 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Tvrdošovce 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Malý Jatov 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Jatov 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Rastislavice 94110 Tvrdošovce Nové Zámky
Ľudovítov 94111 Palárikovo Nové Zámky
Palárikovo 94111 Palárikovo Nové Zámky
Čiky 94111 Palárikovo Nové Zámky
Komoča 94121 Komoča Nové Zámky
Zemné 94122 Zemné Nové Zámky
Andovce 94123 Andovce Nové Zámky
Gúg 94123 Andovce Nové Zámky
Dvory nad Žitavou 94131 Dvory nad Žitavou Nové Zámky
Branovo 94131 Dvory nad Žitavou Nové Zámky
Semerovo 94132 Semerovo Nové Zámky
Čechy 94132 Semerovo Nové Zámky
Kolta 94133 Kolta Nové Zámky
Jasová 94134 Jasová pri N.Zámkoch Nové Zámky