Loading...
Oľka 06704 Oľka Medzilaborce
Krivá Oľka 06704 Oľka Medzilaborce
Solka 97213 Nitrianske Pravno Prievidza
Polkanová (č.d.1,2,3 97401 Banská Bystrica 1 Banská Bystrica
Polkanová (ostat.č.) 97602 Staré Hory Banská Bystrica
Švábolka 97669 Pohorelá Brezno
Liptovský Mikuláš J. Volka Starohorského 03101 Liptovský Mikuláš 1
Podbrezová Kolkáreň 97681 Podbrezová