Loading...
Ostrov 07255 Porostov Sobrance
Ostrovany 08222 Šarišské Michaľany Sabinov
Ostrov 92201 Ostrov pri Piešťan. Piešťany
Lúč na Ostrove 93003 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda
Trstená na Ostrove 93004 Baka Dunajská Streda
Jánošíkovo na Ostrov 93010 Dolný Štál Dunajská Streda
Nekyje na Ostrove 93025 Vrakúň Dunajská Streda
Blatná na Ostrove 93032 Blatná na Ostrove Dunajská Streda
Michal na Ostrove 93035 Michal na Ostrove Dunajská Streda
Štvrtok na Ostrove 93040 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda
Veľký Ostrov 94603 Kolárovo Komárno
Malý Ostrov 94603 Kolárovo Komárno
Zlatná na Ostrove 94612 Zlatná na Ostrove Komárno
Okoličná na Ostrove 94613 Okoličná na Ostrove Komárno
Košice Ostrovského 04001 Košice 1
Košice Kostrova 04017 Košice 17
Bratislava Nad ostrovom 84104 Bratislava 4
Komárno Alžbetin Ostrov 94501 Komárno 1