Loading...
Hrnčiarske Zalužany 98012 Hrnčiarske Zalužany Poltár
Sušany 98012 Hrnčiarske Zalužany Poltár
Veľká Suchá 98013 Hrnčiarska Ves Poltár
Hrnčiarska Ves 98013 Hrnčiarska Ves Poltár
Pondelok 98013 Hrnčiarska Ves Poltár
Selce 98013 Hrnčiarska Ves Poltár
Veľká Ves 98501 Kalinovo Poltár
Hrabovo 98501 Kalinovo Poltár
Kalinovo 98501 Kalinovo Poltár
Petrovec 98501 Kalinovo Poltár
Breznička 98502 Breznička Poltár
Mládzovo 98502 Breznička Poltár
Červeň 98502 Breznička Poltár
Salajka 98503 České Brezovo Poltár
Zlatno 98503 České Brezovo Poltár
České Brezovo 98503 České Brezovo Poltár
Vaľkovo 98503 České Brezovo Poltár
Kokava nad Rimavicou 98505 Kokava nad Rimavicou Poltár
Utekáč 98506 Utekáč Poltár
Ľubienka 98507 Šoltýska Poltár
Ďubákovo 98507 Šoltýska Poltár
Šoltýska 98507 Šoltýska Poltár
Hrnčiarky 98522 Cinobaňa Poltár
Katarínska Huta 98522 Cinobaňa Poltár
Cinobaňa 98522 Cinobaňa Poltár
Turíčky 98522 Cinobaňa Poltár
Maša 98522 Cinobaňa Poltár
Rovňany 98524 Rovňany Poltár
Bystrička 98524 Rovňany Poltár
Ozdín 98524 Rovňany Poltár