Loading...
Sverepec 01701 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Záskalie 01705 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Vrchteplá 01705 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Kostolec 01705 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Prosné 01801 Udiča Považská Bystrica
Udiča 01801 Udiča Považská Bystrica
Upohlav 01801 Udiča Považská Bystrica
Hadoše 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Dolná Mariková 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Kátlina 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Hatné 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Klieština 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Besné 01802 Dolná Mariková Považská Bystrica
Rovné 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Stolečné 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Modlatín 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Belejov 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Hlboké 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Vlkov 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Pagaňov 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Horná Mariková 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Udička 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Žrnové 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Ráztoka 01803 Horná Mariková Považská Bystrica
Brvnište 01812 Brvnište Považská Bystrica
Stupné 01812 Brvnište Považská Bystrica
Podjavorník 01813 Papradno Považská Bystrica
Papradno 01813 Papradno Považská Bystrica
Zemianska Závada 01815 Prečín Považská Bystrica
Prečín 01815 Prečín Považská Bystrica