Loading...
Ostrovany 08222 Šarišské Michaľany Sabinov
Šarišské Michaľany 08222 Šarišské Michaľany Sabinov
Hanigovce 08256 Pečovská Nová Ves Sabinov
Jakubova Voľa 08256 Pečovská Nová Ves Sabinov
Červenica pri Sabin. 08256 Pečovská Nová Ves Sabinov
Pečovská Nová Ves 08256 Pečovská Nová Ves Sabinov
Olejníkov 08257 Ľutina Sabinov
Ľutina 08257 Ľutina Sabinov
Majdan 08257 Ľutina Sabinov
Uzovský Šalgov 08261 Ražňany Sabinov
Ražňany 08261 Ražňany Sabinov
Renčišov 08263 Jarovnice Sabinov
Močidľany 08263 Jarovnice Sabinov
Uzovské Pekľany 08263 Jarovnice Sabinov
Jarovnice 08263 Jarovnice Sabinov
Daletice 08263 Jarovnice Sabinov
Hubošovce 08266 Uzovce Sabinov
Šarišské Sokolovce 08266 Uzovce Sabinov
Bodovce 08266 Uzovce Sabinov
Uzovce 08266 Uzovce Sabinov
Ratvaj 08266 Uzovce Sabinov
Kamenica 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Milpoš 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Budzín 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Rožkovany 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Krivany 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Lúčka 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Potoky 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Dubovica 08271 Lipany nad Torysou Sabinov
Ďačov 08271 Lipany nad Torysou Sabinov