Loading...
Chotča 09021 Chotča Stropkov
Vislava 09021 Chotča Stropkov
Vyškovce 09021 Chotča Stropkov
Kožuchovce 09022 Bukovce Stropkov
Gribov 09022 Bukovce Stropkov
Bukovce 09022 Bukovce Stropkov
Oľšavka 09022 Bukovce Stropkov
Staškovce 09023 Havaj Stropkov
Bystrá 09023 Havaj Stropkov
Havaj 09023 Havaj Stropkov
Suchá 09023 Havaj Stropkov
Vladiča 09023 Havaj Stropkov
Makovce 09023 Havaj Stropkov
Driečna 09023 Havaj Stropkov
Nižná Vladiča 09023 Havaj Stropkov
Varechovce 09023 Havaj Stropkov
Vyšná Vladiča 09023 Havaj Stropkov
Miková 09024 Miková Stropkov
Malá Poľana 09024 Miková Stropkov
Soľník 09031 Kolbovce Stropkov
Brusnica 09031 Kolbovce Stropkov
Krišľovce 09031 Kolbovce Stropkov
Kolbovce 09031 Kolbovce Stropkov
Jakušovce 09031 Kolbovce Stropkov
Korunková 09031 Kolbovce Stropkov
Miňovce 09032 Miňovce Stropkov
Kručov 09032 Miňovce Stropkov
Nižná Olšava 09032 Miňovce Stropkov
Vyšná Olšava 09032 Miňovce Stropkov
Lomné 09033 Turany nad Ondavou Stropkov