Loading...
Terňa 08267 Terňa Prešov
Veterná Poruba 03104 Liptovský Mikuláš 4 Liptovský Mikuláš
Žilina Internátna 01008 Žilina 8
Ružomberok Veterná 03401 Ružomberok 1
Martin Veterná 03601 Martin 1
Košice Veterná 04001 Košice 1
Prešov Veterná 08001 Prešov 1
Vranov nad Topľou Veterná 09303 Vranov nad Topľou 3
Bratislava Veterná 81103 Bratislava 1
Bratislava Záveterná 84107 Bratislava 49
Trenčín Veterná 91101 Trenčín 1
Trnava Ulica Veterná 91701 Trnava 1
Hlohovec Veterná 92001 Hlohovec 1
Levice Veterná 93401 Levice 1
Hurbanovo Veterná 94703 Hurbanovo 3
Nitra Veterná 94901 Nitra 1
Banská Bystrica Internátna 97404 Banská Bystrica 4
Banská Bystrica Veterná 97411 Banská Bystrica 11
Lučenec Veterná osada 98401 Lučenec 1