Loading...
Veľké Lovce 94142 Veľké Lovce Nové Zámky
Veľké Zalužice 07234 Zalužice Michalovce
Veľké Raškovce 07675 Oborín Michalovce
Veľké Slemence 07677 Ruská Michalovce
Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany Michalovce
Veľké Kozmálovce 93521 Tlmače 1 Levice
Veľké Dálovce 98532 Veľká nad Ipľom Lučenec