Loading...
Komárany 09301 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Čičava 09301 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Nižný Kručov 09301 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Hencovce 09302 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Kamenná Poruba 09303 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Davidov 09303 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Tovarné 09401 Tovarné Vranov nad Topľou
Tovarnian.Polianka 09401 Tovarné Vranov nad Topľou
Ondavské Matiašovce 09401 Tovarné Vranov nad Topľou
Štefanovce 09401 Tovarné Vranov nad Topľou
Benkovce 09402 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Kvakovce 09402 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Malá Domaša 09402 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Žalobín 09403 Žalobín Vranov nad Topľou
Nová Kelča 09404 Nová Kelča Vranov nad Topľou
Giglovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Holčíkovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Rafajovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Jasenovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Piskorovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Ďapalovce 09405 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Girovce 09406 Košarovce Vranov nad Topľou
Podčičva 09409 Sedliská Vranov nad Topľou
Majerovce 09409 Sedliská Vranov nad Topľou
Sedliská 09409 Sedliská Vranov nad Topľou
Vyšný Kazimír 09409 Sedliská Vranov nad Topľou
Juskova Voľa 09412 Vechec Vranov nad Topľou
Banské 09412 Vechec Vranov nad Topľou
Vechec 09412 Vechec Vranov nad Topľou