Loading...
Štrba Mlynská 05938 Štrba
Štrba P. Z. Vrbického 05938 Štrba
Štrba Poľná 05938 Štrba
Štrba Raštub 05938 Štrba
Štrba SNP 05938 Štrba
Štrba Školská 05938 Štrba
Štrba Štefánikova 05938 Štrba
Štrba Štepánkovická 05938 Štrba
Štrba Tatranská 05938 Štrba
Štrba 1. mája 05938 Štrba
Štrba 29. januára 05938 Štrba
Štrba A. Sládkoviča 05938 Štrba
Štrba Brezová 05938 Štrba
Štrba Čsl. armády 05938 Štrba
Štrba Dr. Markušovského 05938 Štrba
Štrba Družstevná 05938 Štrba
Štrba Hlavná 05938 Štrba
Štrba Hviezdoslavova 05938 Štrba
Štrba J. Gejdoša 05938 Štrba
Štrba J. Kráľa 05938 Štrba
Štrba Jurkovičova 05938 Štrba
Štrba Krátka 05938 Štrba
Štrba Krôn 05938 Štrba
Štrba Liptovská 05938 Štrba
Štrba M. Benku 05938 Štrba
Štrba M. Janošku 05938 Štrba